Michelle Wright. Foto: Norconsult.

Norconsult setter bærekraft på agendaen under Citykonferansen Nord

Når Citykonferansen Nord arrangeres i Bodø den 15. oktober, er Norconsult tilstede med både faglig innhold og som samarbeidspartner.

Årskonferansen til Norsk Eiendom er en sentral nettverksarena som samler bransjens ledere og beslutningstakere for å gi et godt oversiktsbilde på eiendomsmarkedet, trender og analyser og bærekraftig by- og stedsutvikling.

For Norconsult er det viktig å være tilstede på eiendomsbransjens største møteplass og bidra til å skape gode arenaer for relasjonsbygging på tvers av nettverk. Det gir selskapet en god mulighet til å treffe kunder, konkurrenter, leverandører og samarbeidspartnere. Norconsult er også stolte av at selskapets egen Michelle Wright skal holde et av fem innlegg i CityUpdate-bolken i programmet.

Sikre bærekraft i planprosesser

Michelle Wright, som er avdelingsleder Plan og Arkitektur for Norconsult Trondheim, deltar med et foredrag som går dypere inn i hva det er som gjør at planprosesser drøyer ut, uten at man klarer å få til det lille ekstra, og hvordan man bør jobbe for at reguleringsplaner som vedtas har kvaliteter utover kun å være i tråd med lovverket.

Hun vil også se nærmere på hvordan eiendomsutviklere, rådgivere og kommune kan samarbeide slik at utfallet ikke blir en plan ingen egentlig er fornøyd med.

– I mange planprosesser kan bedre planlegging bidra til et mer bærekraftig prosjekt. For oss er det viktig å dreie diskusjonene bort fra de vanlige parameterne som uteromsnormer, høyder og utnyttelsesgrad. Vi velger heller å fokusere på andre typer ambisjoner, som for eksempel mer mangfold eller bedre folkehelse, sier Wright, som vil bruke Industriveien 13 på Heimdal som et eksempel på hvordan Norconsult jobber for å sikre bærekraft i planprosesser.

Les mer om Citykonferansen her

Kontaktpersoner

Kjetil Ekkeren

Senior kommunikasjonsrådgiver

Kontakt oss