– Grønnvaskingsplakaten skal fremover bli en del av verktøykassen vår, sier Janicke Garmann, konserndirektør for bærekraft i Norconsult. (Foto: Norconsult)

Norconsult signerer Grønnvaskingsplakaten

Bærekraft er en viktig del av strategien til Norconsult, og selskapets rådgivere skal utvikle løsninger og gi råd som gir konkrete resultater for kundene. Samtidig ønsker stadig flere av kundene at bærekraft blir en del av løsningen i prosjektene. Nylig signerte Norconsult Grønnvaskingsplakaten – som skal bidra til å innføre reelle klimatiltak.

Grønnvasking er en form for misledende markedsføring, der et produkt eller en virksomhet fremstilles som bedre enn den faktisk er når det gjelder innvirkning på klima, natur og mennesker. I juli 2020 ble den norske Grønnvaskingplakaten lansert, utarbeidet av Skift - Næringslivets klimaledere, i samarbeid med Miljøstiftelsen ZERO, WWF Verdens naturfond og Framtiden i våre hender. Plakaten skal være en veileder og fungere som rettesnor for små og store virksomheter som vil unngå grønnvasking og bidra positivt til at det grønne skiftet skjer raskere. Mer enn 100 norske virksomheter har allerede signert.

Skal gjøre det lettere å unngå grønnvasking

– Målet med Grønnvaskingsplakaten var å lage en veileder som gjør det enklere for virksomheter å unngå grønnvasking, og vi er utrolig glade for at Norconsult stiller seg bak denne. For å unngå å grønnvaske, og heller gjennomføre reelle klimatiltak, trenger man kompetanse. Som Norges største rådgivningsselskap, med 20 000 årlige prosjekter innen samfunnsplanlegging, prosjektering og arkitektur, kan Norconsult virkelig bidra til å fremme dette initiativet på en konstruktiv måte i de bransjene de opererer i, sier Bjørn K. Haugland, administrerende direktør i Skift Norge.

Byggenæringen står for omtrent 40 prosent av verdens klimagassutslipp, så gode løsninger som tar hensyn til klima og miljø er viktige bransjebidrag for å nå klimamålene.

– For Norconsult ligger bidraget til en bærekraftig utvikling først og fremst i de rådene vi gir til våre kunder, men også i vår egen virksomhet. Ved å signere Grønnvaskingsplakaten forplikter vi oss til å jobbe for løsninger som gir reelle, positive effekter for klima, natur og mennesker. Grønnvaskingsplakaten skal fremover bli en del av verktøykassen vår, og hjelpe både oss og våre kunder til å ta riktige beslutninger knyttet til bærekraft; beslutninger basert på fakta og effekt, og ikke på hva som ser best ut, sier Janicke Garmann, konserndirektør for bærekraft i Norconsult.

Oppfordrer til samarbeid

Gode, bærekraftige løsninger oppstår når hele verdikjeden, både rådgiver, leverandør, entreprenør og byggherre går sammen, med et ønske om å tenke nytt. Ny teknologi på blant annet solenergi og materialvalg, har gjort det mulig å ta grep som for få år siden bare var teoretiske.

– Gode løsninger som bidrar til en bærekraftig utvikling, og helt konkrete resultater, krever et samarbeid mellom alle aktører i bygg- og anleggsbransjen. Vi jobber allerede godt med våre kunder og samarbeidspartnere for at løsninger velges ut fra et bærekraftperspektiv. Dette er et arbeid vi vil styrke fremover, avslutter Garmann.

**

Les mer om hvordan Norconsult jobber med bærekraftig utvikling: https://www.norconsult.no/barekraft/