Traseen for Sandøytunnelen, sett fra Kirkjubø på Streymøy over til Sandøy.

Norconsult signert kontrakt på undersjøiske tunneler på Færøyene

Norconsult har signert en kontrakt for prosjektering av to lange undersjøiske tunneler på Færøyene. Prosjektet omfatter utarbeidelse av forprosjekter og konkurransegrunnlag for Eystirtunnelen og Sandøytunnelen.

Sandøytunnelen, med laveste punkt på ca -160 m, er en lavtrafikkert tunnel på ca 10,7 km. Eystirtunnelen, med laveste punkt på -200 m, har en lengde på ca. 10,6 km med årsdøgntrafikk (ÅDT) på 6 400 biler inn mot hovedstaden Torshavn. Eystirtunnelen vil halvere reisetiden til hovedstaden Torshavn fra de sentrale områdene på Eysterøy. Sandøy- og Eystirtunnelene vil forbedre infrastrukturen mellom øyene på Færøyene ytterligere.

Arbeidet starter i august 2015 og konkurransegrunnlag for Eystirtunnelen og Sandøytunnelen skal være ferdig i henholdsvis juni 2016 og juni 2017. Kontraktens verdi er anslått til 42 millioner norske kroner eks. mva. Oppdragsleder Bjørn Kleppestø og seksjonsleder Jens-Petter Henriksen i Norconsult skal lede arbeidet. Sjefforsker Eivind Grøv fra SINTEF er geolog for oppdragsgiver.

- Prosjektering av tunnelene på Færøyene er et strategisk viktig og krevende prosjekt for Norconsult. Vi har bred erfaring med krevende faglig og tverrfaglig anleggsprosjektering innenfor samferdsel. Nå takker vi for tilliten fra Færøyske myndigheter, og ser frem til å starte opp et spennende prosjekt, sier Per Kristian Jacobsen, konsernsjef i Norconsult.

- Dette prosjektet befester vår posisjon som ledende i Norge innenfor prosjektering av undersjøiske tunneler. Norconsult har i dag også Ryfast- og Rogfast-prosjektene med flere lange undersjøiske tunneler, forteller Jacobsen.

I perioden 2000-2006 har Norconsult prosjektert og vært med å bygge Nordøyatunnilin og Vagatunnilin på Færøyene. Tunnelene er viktige for Færøyenes infrastruktur.

Om Færøyene:
Færøyene ligger i Atlanterhavet, nord for Skottland og omlag 600 km vest for Bergen. Øygruppen, som består av 18 øyer av vulkansk opprinnelse, er en del av Danmark og har ca 50 000 innbyggere. Den har 30 kommuner og til sammen 120 byer og tettsteder.

  • Hege Njå Bjørkmann

    EVP Communication and brand

  • Kontakt oss