Bane NOR har tildelt Norconsult rollen som prosjekterende når det skal bygges nytt signalanlegg på Alnabru godsterminal. Foto: Bane NOR

Norconsult signerte kontrakt med Bane NOR som rådgiver for nytt signalanlegg på Alnabru

På Alnabru godsterminal i Oslo skal det bygges nytt signalanlegg. Prosjektet skal gjennomføres på eksisterende jernbane, og prosjektering må hensynta tilpassing til eksisterende infrastruktur. Bane NOR, som er oppdragsgiver, har tildelt Norconsult rollen som prosjekterende i prosjektet.

Alnabru er Norges største godsterminal og utgjør navet i godslogistikken på Østlandet. Alnabru består i dag flere ulike sikringsanlegg. Det er et akutt behov for fornyelse av disse systemene da disse nærmer seg sin tekniske levealder.

Overordnet mål

Prosjektets målsetning er å erstatte de systemer som er i bruk i dag med et helhetlig signalanlegg som gir bedre muligheter for fremtidige utvidelser og er bedre tilpasset den teknologien som benyttes på resten av jernbanenettet i Norge. Hovedarbeidet er utrulling av nytt signalanlegg med nye drivmaskiner, signaler, sporavsnitt og veisikringsanlegg. Prosjektet innebefatter også et nytt system for trafikkstyring.

Oppdraget består av en detaljplan med opsjon på byggeplan, konkurransegrunnlag, oppfølging i byggetid og som-bygget dokumentasjon. Arbeidet er foreløpig planlagt over en periode på rundt 10 år inkludert opsjon.

Norconsults fagmiljø

Norconsult ble for ett år siden innstilt som nummer en på rammeavtale for signal for Bane NOR, og selskapet har styrket fagfeltet ytterligere siden den gang. Norconsults fagmiljø for signal og øvrig jernbaneteknikk er av høy kvalitet og de jobber tett sammen med de øvrige fagmiljøene i selskapet. Sammen skapes gode tverrfaglige løsninger som ivaretar kundens og samfunnets verdier.

– Den solide teoretisk kompetansen, kombinert med variert erfaring fra planleggingsoppdrag og deltagelse på anlegg, gir vårt fagmiljø den nødvendige bredden og erfaringen til å skape gode resultater for kunden, sier direktør for samferdsel i Norconsult, Sigurd Rugsland.

Oppdraget om nytt signalanlegg starter opp i august 2022 og detaljplan skal leveres i september 2025. Ferdigstillelse av oppdraget ved utløsing av opsjon er august 2031. Det vil i tillegg til prosjektering av både konvensjonelt sikringsanlegg for signal for anleggsfasene og ERTMS for endelig anlegg, være behov for prosjektering på spor, lavspenning, tele, KL, føringsveier, tekniske rom/bygg, kapasitetsanalyser, anleggsgjennomføring og faseplaner for å nevne noe.

– Det er ekstra hyggelig å vinne siden dette er et langvarig komplekst oppdrag, og det første oppdraget Bane NOR setter ut i rådgivermarkedet for detaljplan som inkluderer ERTMS. Det er også kjempegøy med full uttelling på oppdragsforståelsen hvor vi fikk fremhevet vår kompetanse innen BIM og utarbeidelse av siktmodeller for signal. Dette er mye takket være et svært engasjert team som nå skal i gang, sier tilbudsleder Anja Andreasen, Gruppeleder Bane Signal i Norconsult.

– Vi mener absolutt å ha det beste teamet på plass for oppgaven og gleder oss til å ta fatt på den rett etter ferien sier oppdragsleder Morgan Hagen.

– I og med at vi skal ta signalanlegget inn i den digitale tidsalderen, så ønsker vi også å gjennomføre prosjekteringen mest mulig digital og fortsette å være pådriver for innovative løsninger for å løse Bane NORs behov på en effektiv måte, legger Hagen til.

  • Hege Njå Bjørkmann

    EVP Communication and brand

  • Kontakt oss