Ann-Katrin-Hansen_UDK-91

Norconsult signerte ny rammeavtale med Nye Veier

Nye Veier har innstilt Norconsult til en ny rammeavtale med en varighet på opptil fire år. – Fremover skal vi bruke den beste kompetanse innen teknikk og planfag, digitalisering og bærekraft til å løse fremtidens utfordringer, sier Sigurd Rugsland, direktør Samferdsel i Norconsult.

Norconsult er ett av fire rådgivningsselskaper som er innstilt til en ny rammeavtale med Nye Veier. Avtalen har en varighet på to år med opsjon fra oppdragsgiver om forlengelse i ytterligere to år (2+1+1 år).

– Vi er svært glade for å få fornyet tillitt fra Nye Veier, og sammen skal vi utvikle de beste løsninger for fremtidens veier. Med Norges største plan og samferdselsmiljø i ryggen er det med stolthet vi tar fatt på de oppgavene som ligger i denne svært interessante rammeavtalen for Nye Veier, sier Sigurd Rugsland, direktør Samferdsel i Norconsult.

Sterkt fagmiljø

I rammeavtalen er det ikke konkrete oppdrag og oppdragsvolumet er heller ikke konkretisert, avrop finner sted etter hvert som Nye Veiers behov materialiserer seg. Ifølge Nye Veier har rammeavtalen en forventet totalverdi på 1,5 milliarder kroner i fireårsperioden.

– Vi ser at vårt sterke plan- og samferdselsmiljø har tatt store skritt de seneste årene for å møte samfunnets utfordringer med morgendagens løsninger. Det er med stolthet vi registrerer at dette treffer en viktig kunde som Nye Veier, sier Bård Sverre Hernes, konserndirektør Norconsult Hovedkontor.

Fremtidens veier

I gjeldende og utgående rammeavtale har Norconsult blant annet reguleringsplan Ytre Ringveg i Kristiansand og reguleringsplaner for E6 Korporalsbrua – Prestteigen og E6 Gyllan – Kvål.

Ytre ringvei i Kristiansand går mellom Vige og Grauthelleren og skal bygges for å bidra til at transportkorridoren blir mer effektiv og mindre sårbar, og for å avlaste dagens hovedveisystem gjennom Kristiansand.

E6 Gyllan – Kvål inngår som en del av denne store oppgraderingen av E6 gjennom Trøndelag fra Nedgård i sør (Rennebu kommune) til Asp i nord (Steinkjer kommune). Ny E6 vil bedre både fremkommelighet og sikkerhet på strekningen.

Dagens E6 på strekningen mellom Gyllan og Kvål i Melhus kommune er en tofelts vei, med randbebyggelse gjennom tettstedene Ler og Lundamo.

I Norconsult utvikler vi morgendagens samfunn ved å kombinere ingeniørfag, arkitektur og digital kompetanse. Vi har en helhetlig tilnærming med utgangspunkt i lokal tilstedeværelse, tverrfaglig kompetanse og samarbeid. Gjennom nyskaping og innovasjon, og med formålet «Hver dag forbedrer vi hverdagen», søker vi stadig etter mer bærekraftige, effektive og samfunnsnyttige løsninger. Vi er et medarbeidereid rådgiverselskap, og våre 5 100 medarbeidere er fordelt på rundt 130 kontorer, hovedsakelig i Norden. Hvert år løser vi tusenvis av små og store oppdrag for private og offentlige kunder, innen blant annet bygg og eiendom, samferdsel, arkitektur, fornybar energi, vann og avløp, industri, sikkerhet, miljø og IT. (Tall per 20.11.2021)