SIKTER MOT BØRS: Nils Morten Huseby (t.v.), styreleder i Norconsult, og Egil Hogna, konsernsjef i Norconsult.

Norconsult sikter mot notering på Oslo Børs

Norconsult, Norges største og et av Nordens ledende selskaper for rådgivende ingeniører, arkitekter og samfunnsplanleggere, planlegger en notering av selskapets aksjer på Oslo Børs. Selskapet har 5 600 medarbeidere og en netto omsetning på 6,6 milliarder kroner i 2021.

Norconsult har røtter tilbake til 1929, da selskapet Ingeniør A. B. Berdal ble etablert. Det er nå startet en prosess der målet er å notere selskapets aksjer på Oslo Børs. En børsnotering kan potensielt skje allerede i løpet av 2023 hvis interne og eksterne forhold tillater dette.

Det er medarbeiderne i Norconsult som eier samtlige aksjer i selskapet, og det er aksjonærene som har besluttet det de anser er den mest hensiktsmessige eiermodellen for selskapet fremover. I forbindelse med ekstraordinær generalforsamling mandag 9. januar stemte 95 prosent av de fremmøtte stemmene for en børsnotering.

– En børsnotering vil styrke Norconsults posisjon som Norges største, og et av Nordens ledende rådgivningsselskaper for ingeniører, arkitekter og samfunnsplanleggere. En notering på Oslo Børs åpner også for at selskapet i større grad kan vurdere strategiske muligheter som krever finansiell fleksibilitet, samtidig som vi skal ivareta alle våre dyktige medarbeideres interesser og selskapets sterke kultur, sier Nils Morten Huseby, styreleder i Norconsult.

Utvikler morgendagens samfunn

Nesten hundre år etter etableringen har Norconsult 5 500 ansatte fordelt på over 130 kontorer i Norge, Sverige og Danmark, samt kontorer i Polen og på Island.

– Vi ser frem til en notering på Oslo Børs og de spennende mulighetene som vil åpne seg for Norconsult på lang sikt. Investorer vil få anledning til å investere i et selskap som hver dag utvikler morgendagens samfunn ved å kombinere ingeniørfag, arkitektur og digital kompetanse, og som tross tøff konkurranse i markedet har levert god vekst, solide marginer og et attraktivt utbytte gjennom en årrekke, sier Egil Hogna, konsernsjef i Norconsult.

Norconsult har via oppkjøp og sterk organisk vekst de seneste årene etablert betydelige virksomheter i Sverige og Danmark. I tillegg inngår blant annet datterselskapene Nordic – Office of Architecture, Norconsult Informasjonssystemer og Technogarden i konsernet. Dette er tre sterke merkevarer med markedsledende kompetanse innenfor henholdsvis arkitektur, digitalisering og konsulentutleie.

Nordiske ambisjoner

Norconsult har store og spennende kunder innenfor samferdsel, bygg og eiendom, fornybar energi, vann, samfunn og byutvikling, digitalisering, industri, geofag og miljø, samt arkitektur.

Høsten 2021 lanserte Norconsult en oppdatert forretningsstrategi der et av de viktigste målene er å befeste en sterkere og mer balansert posisjon i Norden.

Det betyr at Norconsult skal forsterke nummer én-posisjonen i det norske markedet, vokse i Danmark og Sverige. Med sterk kompetanse, lokal tilstedeværelse og tett samarbeid på tvers av landegrensene har Norconsult som strategi å satse videre på bærekraftig utvikling av morgendagens samfunn, videreutvikle ulike former for fornybar energi, samt være ledende innen digitalisering og innovasjon.

– Norconsult er en høykompetansebedrift med en sterk lokal tilstedeværelse. Vi skal tiltrekke, utvikle og beholde de beste medarbeiderne samtidig som vi utvikler den beste kompetansen. Det bidrar til at vi i enda større grad skiller oss fra konkurrentene våre og samtidig fortsetter vi vår lønnsomme vekst, sier Egil Hogna, konsernsjef i Norconsult.

Attraktiv arbeidsgiver

De seneste årene har Norconsult økt antall medarbeidere i et høyt tempo og, ifølge en rangering foretatt av Universum, var Norconsult Norges mest attraktive arbeidsgiver for rådgivende ingeniører i 2022, både blant studenter og yngre yrkesaktive.

Norconsult har også for andre år på rad fått status som «Karriäreföretag» i Sverige, hvilket betyr at selskapet tilbyr de fremste karriere- og utviklingsmulighetene til unge talenter. I Danmark har næringslivsavisen Børsen i år tildelt Norconsult Danmark en Gazelle-pris begrunnet i høy vekst og gode resultater.

  • Henrik Charlesen

    Senior kommunikasjonsrådgiver

  • Kontakt oss