Norconsult skal bistå Bærum kommune med prosjektering av arbeider under bakken i Sandvika sentrum øst. (Foto: Norconsult)

Norconsult skal berede grunnen for et nytt Sandvika sentrum

De neste årene står Sandvika i Bærum overfor store endringer. Fortetting og fornyelse av store deler av sentrum og ny E18, gir muligheter for å skape en moderne og mangfoldig by. Norconsult skal bidra med prosjektering av den delen av prosjektet som ligger under bakken.

I forbindelse med store utbygginger i Sandvika sentrum øst, har Bærum kommune påtatt seg forpliktelser gjennom utbyggingsavtaler med ulike utbyggere. Disse forpliktelsene er i hovedsak knyttet til tekniske anlegg i grunnen. Sandvika øst er det historiske sentrum i byen, og ligger sentralt plassert mellom dagens E18, jernbanestasjonen og Sandvikselven.

Byområdene skal oppgraderes

Det blir en reell oppgradering av byområdene – både over og under bakken. Norconsult har vunnet kontrakten om å bistå med rådgivende ingeniørtjenester på arbeidene som skjer under bakken.

Dette inkluderer arbeidene med planlegging, prosjektering og koordinering av tekniske anlegg i grunnen. Dette er et stort og viktig arbeid som blant annet omfatter teknisk planlegging av ny gangbar kulvert gjennom området. I tillegg skal Norconsult lede arbeidet med koordinering av alle tekniske aktører som skal ha anlegg i området, herunder vann og avløp, fjernvarme og -kjøling, gatevarme, avfallssug og kabelføringsanlegg.

Lokal tilknytting
For Norconsult, som har hovedkontor i Sandvika, er det ekstra hyggelig å kunne bidra med en spennende oppgradering i nærområdet. Flere fagområder er involvert, og selskapet ser frem til et godt samarbeid med både kommune, utbyggere og de som skal prosjektere det som ligger over bakkeplan.

– Norconsult har et stort engasjement for byen og ser frem til å bidra med sentrumsutvikling av Sandvika øst. Både over og under bakken ligger det viktig infrastruktur fra ulike etater. Vi har satt sammen et tverrfaglig rådgiverteam med lang erfaring fra prosjektering og koordinering av teknisk infrastruktur i byområder til å gjøre jobben. Ved å jobbe med infrastruktur som en sentral del av byplanleggingen, legger vi til rette for estetisk utforming, gode byrom, bærekraftig utbygging og driftssikre tekniske anlegg med lang levetid. Vi ser frem til et godt samarbeid med alle involverte og gleder oss til å komme i gang med arbeidene, sier Truls Inderberg, leder for Norconsults vann- og avløpsdivisjon.

Digitalt prosjekt

Norconsult har også ansvaret for en felles digital innsynsmodell (BIM-innsynsmodell) for hele Sandvika sentrum øst. Dette inkluderer innsamling av data og koordinering mot private utbyggere, eksterne etater og gateprosjektet. Norconsult har det overordnede ansvaret for digitalisering av data for alle prosjektene innen tiltaksområdet. Innsynsmodellen skal benyttes aktivt gjennom prosjekteringen, og på den måten sikre effektiv samhandling i dataflyt og kommunikasjon samt koordinering av grensesnitt.

Arbeidet starter i januar 2021, og skal ferdigstilles i løpet av høsten 2023.