Signering av kontrakt Nedre Fiskumfoss kraftverk. Sten-Ole Nilsen, divisjonsdirektør Energi fra Norconsult (til venstre) og Kenneth Brandsås, adm. direktør, NTE Energi AS. (Foto: Norconsult)

Norconsult skal bidra med fornybar energi til 50 000 trøndere

Denne uken signerte Nord-Trøndelag Elektrisitetsverk (NTE) kontrakt med Norconsult om prosjektering av ny kraftstasjon i Nedre Fiskumfoss i Grong. Det nye kraftverket er et viktig bidrag til fornybar energi i Trøndelag, og vil gi strøm til 50 000 trøndere.

NTE har fattet investeringsbeslutningen for den nye kraftstasjonen i Nedre Fiskumfoss i Namsenvassdraget. Den nye kraftstasjonen vil produsere 382 GWh fornybar energi i et normalår, noe som gir en økning i produksjonen på 105 GWh. I praksis vil dette gi fornybar energi til 50 000 trøndere årlig. Investeringen totalt beløper seg til rundt én milliard kroner.

– Dette er det største vannkraftprosjektet i Trøndelag siden vi bygde ut Meråker på 90-tallet, og er en investering for fremtiden, sier konsernsjef i NTE, Christian Stav.

NTE har tildelt Norconsult ansvaret for prosjektering av utbyggingen, mens anleggskontrakten er tildelt Skanska og kontrakten på elektro- og hydromekanisk utstyr er tildelt Andritz Hydro.

Heldigitalt

Prosjektet skal være et fullverdig BIM-prosjekt, noe som innebærer at prosjektet løses helt uten bruk av tradisjonelle papirtegninger. Norconsult har god erfaring med tegningsløse elvekraftprosjekter gjennom sitt arbeid med blant annet Vamma 12 og Nedre Otta Kraftverk.

– Etter å ha hatt rollen som rådgiver for ny kraftstasjon i Nedre Fiskumfoss i flere prosjektfaser, er det svært gledelig at NTE nå viser oss fornyet tillitt og tildeler Norconsult prosjekteringskontrakten. Vi ser frem til å samarbeide med NTE, Skanska og Andritz Hydro i gjennomføringen av dette heldigitale elvekraftprosjektet, og vil nyttiggjøre oss av våre erfaringer fra Vamma og Nedre Otta, sier Sten-Ole Nilsen, direktør for Norconsults energidivisjon.

Særskilt fokus på miljø og fiskeliv

Namsen er et nasjonalt laksevassdrag, og i arbeidet med Nye Nedre Fiskumfoss vil man ha et særskilt fokus på miljøet i elven og levevilkårene for laks. Norconsult bistår NTE i dette arbeidet.

– Vi vil legge vekt på et nært samarbeid med kommunen, elve-eierlaget, næringslivet og lokalbefolkningen i arbeidet med å bygge det nye anlegget. Det vil bli tatt et særlig hensyn til laksens ve og vel i byggeperioden, og alt fra gyteperioder til fiske er hensyntatt i fremdriftsplanen, sier Kenneth Brandsås, energidirektør i NTE.

Norconsult med bredt fagansvar

I tillegg til å ha et særskilt fagansvar for laks og fisk generelt i prosjektet, er Norconsult involvert med mange ulike fagområder, blant annet arkitektur, bygg- og anleggsteknikk, BIM, prosjekteringsledelse, ytre miljø, ingeniørgeologi, geoteknikk, søker og prosjekterende iht. Plan- og bygningsloven, landskapsarkitektur, hydraulikk, tekniske byggfag (RIE, RIV, RIVA) samt brann og sikkerhet. Anleggsstart vil være første halvår 2019 og anlegget skal etter planen være ferdigstilt innen 2023.