Direktør Sigurd Rugsland for divisjon plan og samferdsel i Norconsult og prosjektdirektør Anne Siri Haugen i Bane NOR signerer kontrakten for planlegging av togparkeringsanleggene i Tønsberg og Drammen. Foto: Julie Backe-Bogstad, Bane NOR.

Norconsult skal bistå Bane NOR med togparkering i Drammen og Tønsberg

Bane NOR har signert to separate kontrakter med Norconsult om planlegging av togparkering i Drammen og Tønsberg, såkalte hensettingsanlegg.

Tildelingene av oppdragene kommer som følge av Bane NORs planlegging og bygging av nytt dobbeltspor på Vestfoldbanen. Satsingen skal gi flere avganger, større pålitelighet og kortere reisetid på strekningen. For å kunne tilby flere tog og flere avganger, er det behov for flere steder å parkere tog. Uten slike anlegg får man liten nytte av dobbeltsporet jernbane. Anleggene bidrar dermed til et miljøvennlig, raskere og bedre transporttilbud mellom byene på Østlandet.

– Dette er spennende tverrfaglige prosjekter som vi ser frem til å løse på oppdrag for Bane NOR. Hensettingsanleggene er viktige brikker for å kunne realisere den togtrafikken man ser for seg på Vestfoldbanen når dobbeltsporet er ferdig utbygd til Tønsberg, sier Mads Veiseth, gruppeleder avdeling jernbane i Norconsult og Norconsults oppdragsleder for hensettingsprosjektet i Tønsberg.

Fornøyde med kontrakten

I en pressemelding skriver Bane NOR at man i Drammen nå skal begynne å søke etter områder som kan være aktuelle for togparkering. I Tønsberg jobbes det for å skrive ferdig et forslag til planprogram. Når dokumentet offentliggjøres, blir det klart hvilke steder i Tønsberg-området som skal utredes. I Drammen lanseres planprogrammet våren 2019. I dette arbeidet er det viktig for Bane NOR å ha hjelp av dyktige fagfolk.

– Vi er glade over å ha signert en kontrakt med Norconsult og ser frem til et godt samarbeid, sier prosjektleder for hensetting i Tønsbergområdet, Julie Backe-Bogstad i pressemeldingen.

Skal sørge for et godt anlegg

Også prosjektleder for hensetting i Drammensområdet fra Bane NOR, Fredrik Haga, er godt fornøyd med kontraktsigneringen.

– Nå er vi klare for neste steg i planleggingsprosessen. Sammen skal vi sørge for et godt og funksjonelt anlegg, sier Haga.

De to hensettingsprosjektene har hatt separate utlysninger og evalueringer av tilbudene. Norconsult fikk oppdraget i konkurranse med fem andre selskap i Tønsberg og tre i Drammen. Bane NOR har vurdert pris, kompetanse og oppdragsgjennomføring, altså hvordan selskapene har beskrevet at jobben skal gjøres.

Nå skal Norconsult bistå Bane NOR i arbeidet med planprogram og deretter kommunedelplan for de to anleggene.

Se lenke til pressemeldingen fra Bane NOR her:

https://www.banenor.no/Prosjekter/prosjekter/vestfoldbanen/togparkering-hensetting/innhold/2018/klare-for-planlegging-av-togparkering-i-drammen-og-tonsberg/