Norconsult skal designe LNG-tank for Manga LNG i Tornio, Finland

Norconsult har gjennom Midroc Rodoverken AB i Sverige inngått en kontrakt med Wärtsilä Project OY for design av en "full containment" tank med et lagervolum på 50 000 m3 LNG (flytende naturgass).

Byggearbeidet vil starte i april 2015 og det planlegges for oppstart tidlig i 2018.

LNG-tanken er et hovedelement i en ny LNG-terminal for import som skal bygges i Tornio Finland for Manga LNG OY. Selskapet eies av Outokumpu plc., Ruukki Metals Ltd, Skangass Ltd og EPV Energy ltd.

LNG tanken blir av typen "full containment" i henhold til de europeiske standardene EN 1473 og EN 14620. Dette inkluderer en indre tank av 9 prosent nikkelstål og en ytre tank i støpt betong. Isolasjon mellom den indre og ytre tanken bidrar til å begrense fordamping av flytende naturgassen som oppbevares ved en temperatur på -162 grader celsius.

Norconsult har lang erfaring innen utformingen av slike LNG-lagertanker. Tidligere har selskapet har prosjektert tilsvarende LNG-tanker for Risavika LNG fabrikk og for Lysekil LNG-terminal.
Norconsult startet prosjekteringen sent 2014 og arbeidet vil pågå gjennom hele 2015. Norconsult vil også bidra med oppfølging på anlegget i forbindelse med byggeperioden.

  • Hege Njå Bjørkmann

    EVP Communication and brand

  • Kontakt oss