Førde sjukehus skal pusses opp, og Norconsult og samarbeidspartner Nordic er tildelt prosjekteringsansvaret. (Foto: Oddleiv Apneseth)

Norconsult skal fornye Førde sjukehus

Helse Førde HF har tildelt Norconsult og arkitektselskapet Nordic kontrakt om leveranse av rådgivnings- og arkitekttjenester til planleggingen av nye Førde sjukehus.

Førde sjukehus er en av Sogn og Fjordanes største arbeidsplasser. Gruppen er tildelt jobben med å kvalitetssikre konsept og forprosjekt for det nye sykehuset, og har opsjon på oppdrag i videre faser av arbeidet. Sykehuset skal utvides med ca. 10 000 m2 nybygg, mens ca. 50 000 m2 av den eksisterende bygningsmassen skal rehabiliteres. Norconsult blir totalleverandør av alle ingeniørfag, landskapsarkitektur, spesialfag og prosjektgruppeledelse. Nordic blir leverandør av arkitektfag i oppdraget.

Vil gi et bedre sykehustilbud i regionen

– En fornyelse av det nesten 40 år gamle bygget vil få store, positive konsekvenser for både ansatte og pasienter i Sunnfjord og Ytre Sogn. Vi er stolte over at Helse Førde har valgt vår gruppe til å løse dette store og viktige sykehusprosjektet i en region der vi har sterk lokal tilstedeværelse. Vi ser frem til å bruke vår samlede kompetanse til å bidra til et bedre sykehustilbud i regionen, sier Jens Kvarekvål, Regiondirektør Vest i Norconsult.

Norconsult og Nordic vant oppdraget i en åpen anbudskonkurranse, der totalt seks godt kvalifiserte tilbydergrupper deltok. Gruppen vant frem på kompetanse og oppgaveforståelse. Norconsult har et sterkt fagmiljø innen sykehus og institusjonsbygg, og er involvert i en rekke pågående sykehusrelaterte oppdrag, blant annet Nye Kirkenes sykehus og LHL-klinikkene Gardermoen. Nordic - Office of Architecture er en erfaren sykehusarkitekt.

Et sterkt fagmiljø innen sykehus og institusjonsbygg

– Fornyelsen av Førde sjukehus er et av de største sykehusoppdragene i Norge i dag. Både for Norconsult som selskap, og for vårt ledende fagmiljø innen sykehus og institusjonsbygg, er det en fantastisk anerkjennelse at vi velges til å løse dette komplekse, utfordrende og spennende prosjektet, sier Klaus Andreassen, avdelingsleder for helsebygg elektro i Norconsult.

Sammen med kollega Kåre Kallmyr som er avdelingsleder for sykehus og renrom i Norconsult, står de to på som pådrivere for selskapets sterke fagmiljø og satsning innen sykehus og institusjonsbygg.

Arbeidet med den første fasen vil ha oppstart umiddelbart, mens detaljprosjekt og byggeperioder skal i gang sommeren 2018. Det nye sykehuset skal etter planen stå klart i 2024.

***

Om nye Førde sjukehus:

Førde sentralsjukehus (FSS) er et somatisk og psykiatrisk sykehus for Sogn og Fjordane fylke. Sykehuset er lokalisert på Vie i Førde. Sykehusets bygningsmasse skal utvides med ca. 10 000 m2 nybygg samt ombygging av eksisterende sykehus, ca. 50 000 m2 Prosjektet består av følgende delprosjekter:

  • Nybygg for barne-, ungdoms- og voksenpsykiatri, inkl. utomhus
  • Ombygging av eksisterende psykiatribygg til sykehotell og kontorer for administrasjon, og nybygg/tilbygg og ombygging av somatisk høy- og lavblokk, herunder bl.a. poliklinikker, sengeposter, fødestue, operasjonsstuer og sterilsentral.