Illustrasjonsfoto: Statnett

Norconsult skal gjennomføre prosjektet Orkdal transformatorstasjon på vegne av Statnett

Norconsult skal gjennomføre prosjektet Orkdal transformatorstasjon på vegne av Statnett SF. Prosjektet omfatter i hovedsak oppgradering og ombygging for å møte fremtidige krav til kraftbehov i området. Prosjektet har en estimert kostnad på 450-560 mill. Norconsults avdeling for Project Execution (PEX) vil bemanne prosjektet med en komplett prosjektorganisasjon.

Statnett SF har tildelt Norconsult prosjektet med utvidelse og fornyelse av Orkdal transformatorstasjon på Blåsmo i Orkdal kommune. Statnett har identifisert et behov for å oppgradere spenningsnivået fra 300 kV til 420 kV for å sikre fremtidige kraftbehov til regionen. Prosjektet vil innebære å bygge et helt nytt apparatanlegg for 420/132kV, nytt kontrollanlegg, nye transformatorsjakter og transformatorer, samt lager og garasje i nærhet til eksisterende anlegg. Estimert prosjektkostnad er 450-560 MNOK med planlagt idriftsettelse høsten 2025.

– Det grønne taktskiftet er her nå, og Statnett har en stor prosjektportefølje som skal realiseres. Oppdrag av denne typen gir Statnett som byggherre flere verktøy for å realisere prosjekter. Vi ser at Norconsult har erfaring og kompetanse som kan støtte oss med å realisere våre prosjekter i tråd med våre mål, sier Jacob Grønn, prosjekteier for Orkdal-prosjektet i Statnett.

Det er Norconsult sin avdeling for Project Execution (PEX) som vil stå for gjennomføringen av prosjektet. PEX er spesialisert på gjennomføring av teknisk komplekse prosjekter innen fornybar energi og grønn industri, på vegne av eller i samarbeid med byggherre. PEX benytter en effektiv metodikk som bygger på erfaringer fra en rekke store, komplekse prosjekter. Metodikken er heldigitalisert og underbygges av prosjekt- og kontraktstyringsverktøyet UnoSys.

– Norconsult er veldig motivert for å ta fatt på dette prosjektet for Statnett, sier Halvor Haugsvold, avdelingsleder for PEX i Norconsult. Denne typen teknisk komplekse prosjekter har vi god kompetanse på og samtidig bidrar vi til realisering av viktige deler av infrastrukturen som understøtter det grønne skiftet. Når det i tillegg er første gang Statnett velger å sette ut gjennomføringen av et slikt prosjekt, er vi spesielt takknemlige for tilliten, sier Haugsvold.

  • Hege Njå Bjørkmann

    EVP Communication and brand

  • Kontakt oss