Illustrasjonsbilde av ny Grenlandsbru. (Illustrasjon Rambøll /Nye Veier)

Norconsult skal kontrollere ny Grenlandsbru

Den gamle Grenlandsbrua er Norges høyeste skråstagsbru, med en tårnhøyde på hele 166 meter. Den nye Grenlandsbrua skal bygges på samme måte som den gamle.

Norconsult sitt oppdrag er å kontrollere prosjektert materiale, og gjennomgå blant annet beregninger, beskrivelse og BIM-modeller før det gis grønt lys for byggestart. For denne kontrollen har Statens vegvesen Vegdirektoratet valgt høyeste kontrollgrad, kontrollgrad IV. Det innebærer at Norconsult også skal gjøre uavhengige analyser av hele brua.

– Ny Grenlandsbru blir en av Norges største bruer, og vi ser frem til å kunne bidra med vår brede brukompetanse for å sikre en trygg og varig konstruksjon, sier teamleder for store bruer i Norconsult, Eirik Wie Furunes.

Kontrollen er i gang

Norconsult jobber på oppdrag for Statens vegvesen Vegdirektoratet, som har ansvaret for kontroll og godkjenning av bruer, ferjekaier og andre bærende konstruksjoner på riks- og fylkesveier. Kontrollen er allerede i gang, og er forventet å pågå frem til sommeren 2022.

Nye Veier er byggherre for den nye Grenlandsbrua, mens EIFFAGE Génie Civil er totalentreprenør for utbyggingen. SYSTRA har hovedansvaret for prosjekteringen, mens AFRY har deler av denne.