Bane NOR har tildelt Norconsult rammeavtale på signalrådgivning. (Foto: Einar Aslaksen)

Norconsult skal levere signalrådgivning til Bane NOR

Norconsult er en av to rådgiverselskap som er tildelt rammeavtale på levering av signalrådgivning til Bane NOR. Selskapet er innstilt som nummer én.

– Bane NOR har inngått en rammeavtale med rådgivermarkedet for signalprosjektering for å være i stand til å møte det økte behovet vi ser komme innen signalkompetanse i årene fremover, sier Arild Nelvik, avdelingsleder for avdeling leveranser- signal i Bane NOR.

Rammeavtalen gjelder innleie av rådgiverkompetanse på signalressurser, og omfatter både oppdrag som krever signalressurser, og mer generell innleie av signalressurser.

– Dette er en veldig viktig rammeavtale for oss, og en sterk anerkjennelse av vår kompetanse innen signal- og sikringsanlegg. Vi ser frem til å levere gode rådgivningstjenester til Bane NOR, og til et tett samarbeid våre Norconsult-kollegaer som jobber innen samme fagområde i Sverige i tillegg til samarbeidspartnere i Norge, sier Anja Andreassen, gruppeleder Bane signal i Norconsult.

Gir økt kapasitet

Rammeavtalen er inngått med to leverandører, der Norconsult er rangert som nummer én. Avrop innenfor rammeavtalen gjøres etter fossefall-metoden. Det betyr at leverandør rangert som nummer én vil være den som først mottar forespørsel om bistand. Kan ikke leverandør nummer én levere, vil forespørselen rettes til leverandør nummer to.

Det er Signal i Bane NOR som skal administrere rammeavtalen, og som vil bidra til å gjennomføre avrop ved behov.

Bistanden som ytes innenfor rammeavtalen vil være av ulik varighet og kompleksitet, og oppgaver vil kunne være:

  • Prosjektledelse
  • Byggeledelse og prosjekteringsledelse
  • RAMS-oppgaver (Reliability, Availability, Maintainability, Safety – eller sikkerhet, oppetid og regularitet)
  • Prosjektering av relébaserte sikringsanlegg
  • Prosjektering av programvarebaserte sikringsanlegg (inkl. ERTMS og Thales)
  • Prosjektering av hastighetsovervåkning
  • Prosjektering av fjernstyring og lokale manøverenheter
  • Generell prosjektering av signalanlegg
  • Andre signalingeniøroppgaver

Avtalen har en varighet på fire år, med opsjon på forlengelse på to + to år.