Norconsult skal levere konsulenttjenester knyttet til veiplanlegging til Lillestrøm kommune. (Foto: Norconsult)

Norconsult skal planlegge veier i Lillestrøm

Lillestrøm kommune har inngått rammeavtale med Norconsult på konsulenttjenester knyttet til veiplanlegging i kommunen. Dette skal gi bedre tilrettelegging også for fotgjengere og syklister.

Fra årsskiftet ble kommunene Skedsmo, Fet og Sørum slått sammen til Lillestrøm kommune. Dette, i kombinasjon med stor regional vekt på Romerike, innebærer økt behov for veiplanlegging. Nå har kommunen valgt Norconsult som rådgiver i dette arbeidet.

Lillestrøm kommune har i flere år blitt kåret til Norges beste sykkelby, og veiplanleggingen bidrar også til å sikre syklistenes plass i trafikken.

– Som en nasjonal rådgiver med lokal tilstedeværelse både i Lillestrøm og på Jessheim, synes vi det er spesielt hyggelig at Lillestrøm kommune velger Norconsult til dette oppdraget. Vi kjenner kommunen og veinettet her svært godt, og gleder oss til å bidra med vår kompetanse til å styrke dette tjenestetilbudet ytterligere til det beste for de som bor og jobber her, sier Eirik Rismyhr, avdelingsleder på Romerike i Norconsult.

Avtalen har en varighet på to år, med mulig forlengelse på 1 + 1 år. Norconsult er en av tre ulike aktører som Lillestrøm kommune har inngått rammeavtale med.