Landbasert oppdrettsfarm. Foto: MariusLtu

Norconsult skal utarbeide veileder for Fiskeridirektoratet

Norconsult i Trondheim har fått i oppdrag av Fiskeridirektoratet å utarbeide en veileder for tilstandsfastsetting av landbaserte akvakulturanlegg for fisk.

Ny forskrift

Nye forskrift til teknisk standard for landbaserte akvakulturanlegg trådte i kraft 1. januar 2018. Men hvordan håndteres de over 200 eksisterende anleggene som er bygget før de nye kravene ble gjeldende? I den nye forskriften er det besluttet at den rømmingstekniske tilstanden til eksisterende anlegg må dokumenteres gjennom en rømmingsteknisk rapport som skal inneholde en tilstandsfastsetting av anlegget.

Norconsult har, sammen med Aquastructures som underkonsulent, fått i oppdrag å utarbeide denne veilederen for tilstandsfastsetting av landbaserte akvakulturanlegg. Arbeidet foregår i samarbeid med Fiskeridirektoratet og med innspill fra akvakulturnæringen.

Oppdraget vil legge føringer for hele akvakulturbransjen og industrialiseringsprosessen som bransjen nå undergår.

– Det er store utfordringer pga. spredningen i kvalitet og type løsninger som er brukt i de forskjellige oppdrettslokaliteter. Norconsult har solid kompetanse og erfaring innen tilstandsfastsetting fra ulike bransjer som vil være svært nyttig i utarbeidelse av denne veilederen, sier gruppeleder Onno Musch i Norconsult.

Satser på akvakultur

Markedsansvarlig for akvakultur i Norconsult, Egil Larsen, påpeker satsingen til Norconsult på fagområdet akvakultur. – Vi har mye å tilby når denne bransjen nå er i rask utvikling. Standardisering av både nye og eksisterende anlegg er et uunnværlig steg i riktig retning, og Norconsult er stolte av å være med på denne utviklingen sier Larsen.

Ved spørsmål om prosjektet, kontakt Jørgen Ranum Krokstad, 400 64 402/jorgen.krokstad@norconsult.com. 

Les mer om akvakultur i Norconsult her

  • Hege Njå Bjørkmann

    EVP Communication and brand

  • Kontakt oss