3942245_0.jpeg
Torbjørn T. Moe, direktør for forretningsutvikling i Bulk Infrastructure Group (t.v.) og Sten-Ole Nilsen, konserndirektør Fornybar energi i Norconsult.

Norconsult sørger for grønn kraftforsyning til Bulk Infrastructure Groups nye datasenter i Vennesla

Norconsult leverer EPCM- og prosjekteringstjenester når Bulk Infrastructure Group bygger verdens største datasentercampus driftet på fornybar energi ved N01 Datasentercampus Støleheia.

Det nordiske infrastrukturselskapet Bulk Infrastructure Group har søkt konsesjon for å bygge ny og utvidet kraftforsyning til selskapets planlagte datasentercampus i Vennesla kommune, nærmere bestemt ved N01 Campus Støleheia utenfor Kristiansand. Norconsult skal bistå med gjennomføringen av prosjektet og er tildelt kontrakten for EPCM-tjenester (Engineering, Procurement and Construction Management).

– Vi har systematisk bygget opp N01 Datacentercampus til å bli en av Europas mest attraktive datasenterlokasjoner. Nå bygger vi det neste trinnet for å møte den økende etterspørselen fra offentlige og private aktører som ønsker å plassere sin dataprosessering på lokasjoner som tilbyr fornybar energi, fibertilkobling og skaleringsmuligheter. For å lykkes er vi avhengig av solide samarbeidspartnere. Norconsult vil være en viktig bidragsyter for å utvikle dette industriprosjektet som vil skape store verdier og nye muligheter for Agder i årene fremover, sier Torbjørn T. Moe, direktør for forretningsutvikling i Bulk Infrastructure Group.

Treårig prosjekt

Norconsult startet oppdraget i slutten av 2023 og det skal etter planen avsluttes ved utgangen av 2026. Norconsult får ansvaret for prosjektledelse og styring, prosjektering og prosjekteringsledelse for alle prosjektfaser, anskaffelse og gjennomføring av prosjektet (Construction Management).

I tillegg skal Norconsults rådgivere stå for oppfølging av prosjektleverandører, byggeledelse og HMS/SHA samt systematisk ferdigstillelse.

– Vi er fornøyde med at Bulk Infrastructure Group velger Norconsults ingeniører med lang erfaring fra energibransjen til dette oppdraget. Vi legger vår prosjektgjennomføringsmodell til grunn i prosjekteringen, og gjennomføringen av prosjektene er systematisk, digitalisert og underbygges av prosjekt- og kontraktstyringsverktøyet UnoSys, sier Sten-Ole Nilsen, konserndirektør Fornybar energi i Norconsult.

For å sikre kraftforsyning til det nye datasenteret, skal Norconsult prosjektere bygging av to transformatorstasjoner med 420 kV / 145 kV transformatorer, nye 420 kV ledninger, 145 / 24 kV transformatorer, tilhørende apparatanlegg samt kabelforbindelse mellom transformatorstasjonene.

Fornybar energi

N01 Campus Støleheia ligger ved Kristiansand transformatorstasjon, og Bulk Infrastructure Group har vedtatt å gå videre med planene om å etablere det som blir verdens største datasentercampus driftet på fornybar energi.

Når utbyggingen av datasenteret er ferdig, vil området romme 800 000 kvadratmeter datalager, fordelt på over 3 000 dekar. Bulk Infrastructure Group har i samarbeid med Facebook, Google og Amazon bygget en undersjøisk fiberkabel fra New Jersey i USA til Støleheia i Vennesla, en kabel som også har forgreininger til Irland og Danmark, samt at de blant annet har bygget egen fiberkabel fra Støleheia til Esbjerg i Danmark.

 

 

For ytterligere informasjon:

Henrik Charlesen, kommunikasjonsrådgiver i Norconsult, tlf. +4792636088, henrik.charlesen@norconsult.com

Einar Stabell, kommunikasjonssjef Bulk Infrastructure Group, tlf. +479363261, einar.stabell@bulk.no

 

Om Norconsult

Norconsult er et ledende nordisk rådgiverselskap. Vi kombinerer ingeniørfag med arkitektur og digital kompetanse, på tvers av små og store prosjekter i privat og offentlig sektor, innen infrastruktur, energi og industri, bygg, eiendom og arkitektur. Med hovedkontor i Sandvika i Norge og om lag 6 300 medarbeidere fordelt på rundt 140 kontorer i Norge, Sverige, Danmark, Island, Polen og Finland,kombinerer vi tverrfaglig kompetanse med lokal tilstedeværelse. (Tall pr. fjerde kvartal 2023)

Om Bulk Infrastructure Group

Bulk Infrastructure Group er en ledende nordisk aktør innen digital infrastruktur. Vi bygger virksomheter og partnerskap på en skalerbar plattform drevet av vår visjon – Racing to bring sustainable infrastructure to a global audience. Bulk Infrastructure Group ble etablert i 2006 og består av tre forretningsområder: Datasentre, Industrieiendom og Fibernett med et team på ca. 100 ansatte. Bulk Infrastructure Group har en kundeportefølje som inkluderer alt fra lokale aktører og offentlig sektor til ledende globale selskaper, og eier strategiske tomte- og industriområder i flere nordiske land.