Næringstakst er et område Norconsult Midt satser tungt på. Her er det avdelingsleder Roald Stakset (til høyre) som er på befaring hos Arne Johan Bredesen, daglig leder i TEFT Eiendomsutvikling i Nærøysund kommune. Foto: LYKT Foto & Film.

Norconsult spisser sin satsing på næringstakst

– Lokale aktører med kjennskap til området er viktig for oss, forteller Arne Johan Bredesen i TEFT Eiendomsutvikling i Nærøysund kommune. Han er en av mange som benytter seg av Norconsult ved verdivurdering av næringseiendommer i Midt-Norge.

Norconsult Nord-Trøndelag har over 20 års erfaring med næringstakst, men spisser nå sin satsing og har utdannet to nye næringstakstmenn. Dermed styrker de sin posisjon som en av de fremste leverandørene av verdivurdering av næringseiendommer i Midt-Norge. Roald Stakset er avdelingsleder for fire ansatte med høy kompetanse innen næringstakst – og god kjennskap til lokale forhold i Nord-Trøndelag. I tillegg har Norconsult to personer som jobber med næringstakst på Møre.

Lokal kunnskap som fortrinn

– For oss er det et fortrinn å ha god lokalkunnskap. Vi kjenner både bygningsmassene, når de er bygd, eierhistorikk og hva de er brukt til. Slik kan vi enkelt vurdere potensialet i eiendommen. For oss er det viktig å være kjent med utleiemarkedet kundene våre opererer i. Det er for eksempel store forskjeller mellom Trondheim og Namdalen, forteller Stakset.

En av de som setter pris på lokalkunnskap er Arne Johan Bredesen hos TEFT Eiendomsutvikling, som er et datterselskap av Emilsen Fisk i Nærøysund kommune. Han har ansvar for store næringseiendommer både på Lauvøya og Marøya, og er alltid på utkikk etter å utvikle og forvalte sine eiendommer på best mulig måte. Derfor benytter han seg av profesjonell hjelp ved verdivurdering av eiendommene.

– Det vil alltid være greit å kunne støtte seg på en uavhengig tredjepart ved for eksempel verdsettelse av slike eiendommer. Det kan være litt komplekst å gjøre gode vurderinger og vi ser derfor nytten av å bruke lokale aktører med kjennskap til området, forteller Bredesen og legger til at han er opptatt av lokal verdiskaping.

Tilbyr både næringstakst og tilstandsrapport

Ved verditaksering av næringseiendom er det vanligvis leieinntektene som legges til grunn, og da er det viktig å kjenne de lokale forholdene. I næringstaksten vurderer områdets generelle leienivå for næringsbygg, og tar i tillegg hensyn til byggets kvaliteter og beliggenhet. Denne typen taksering baserer seg i økende grad på internasjonale standarder. Samtidig har Norconsult et annet fortrinn med at de også kan levere tilstandsvurderinger av bygg.

– Det er få eller ingen som kan tilby begge tjenester i vårt geografiske nedslagsfelt, noe som er en fordel for oss, avslutter Stakset, og oppfordrer alle interesserte til å ta kontakt for en uforpliktende prat om næringstakst og verdivurdering av næringseiendom.

  • Kjetil Ekkeren

    Senior kommunikasjonsrådgiver

  • Kontakt oss