Odd-Steffen Garvik (til venstre) og Tor-Arne Helle (til høyre) begynner i Norconsult. (Foto: Norconsult)

Norconsult styrker satsingen på akvakultur

Norconsult har en unik lokal forankring langs kysten, der verdiskaping innen akvakultur foregår. Over flere år har Norconsult etablert et sterkt fagmiljø innen akvakultur, og har som Norges største rådgiver betydelig faglig bredde og god kapasitet. Det siste året har selskapet ansatt flere ressurser med lang erfaring fra akvakultur-næringen.

Markant vekst i oppdrag

Akvakultur er en viktig næring som fortsatt er i sterk vekst. Norconsults medarbeidere over hele landet har på forskjellig vis bidratt til at både oppdrettere og relatert industri har etablert ulike typer anlegg. De senere årene har det store fokuset vært på alternativer gjennom eksponerte anlegg, lukkede anlegg i sjø samt postsmolt og matfisk-anlegg på land. Dette har gitt Norconsult en markant vekst i oppdrag, basert på selskapets kompetanse og kapasitet.

Sterk lokal forankring

Norconsult etablerte akvakultur som eget markedssegment for noen år siden, og har gjennom det lykkes med en systematisk oppbygging av kompetanse, og har etablert god kontakt med markedet. Veksten har blitt stadig sterkere, oppdragsmengden har økt og kompetansekravene har blitt tydeligere – særlig innen bærekraft, tilpasset teknologi og optimalisering av ressursbruk. Akvakultur utvikles i stor grad i kystnære strøk, i kombinasjon med sentrale funksjoner i byene. Norconsult har sterk forankring i distriktene og styrker seg nå ytterligere innen akvakultur i regionene og de lokale kontorene. Norconsult i Bergen har nylig ansatt Odd-Steffen Garvik som forretningsutvikler akvakultur og Tor-Arne Helle som prosjektleder akvakultur.

Tor-Arne Helle

Tor-Arne Helle er akvakulturingeniør og sivilingeniør innen risikostyring, og har bred erfaring innen akvakultur. Han har jobbet i Fiskeridirektoratet, i oppdrettsnæringen, vært involvert i landbasert oppdrett, bygging av landanlegg, og vært rådgiver med sterk kompetanse innen sertifiseringstester, oppdrettsteknisk regelverk, søknader og produksjon av fisk.

– I mitt arbeid blir jeg motivert av å utvikle havbruk til en fremtidsrettet næring og lære nye ting hver dag. I Norconsult gleder jeg meg til å bli del av et flott fagmiljø som er stolt av jobben og våre leveranser, sier Helle.

Odd-Steffen Garvik

Odd-Steffen Garvik er ingeniør i maskinteknikk, prosessteknikk og rørkonstruksjon og har tatt fag innen akvakultur. Han har ledet en oppdrettsbedrift og har bred erfaring fra store deler av næringen som røkter, driftsleder, daglig leder og styrerepresentant i fiskeoppdrett, slakteri, serviceselskap med mer. Odd-Steffen har i en årrekke vært tilknyttet utstyrsleverandører til næringen, både på konstruksjons-, service- og markedssiden. Han har en sammensatt kompetanse på produksjon av fisk, fra rogn til marked, samt utvikling, konstruksjon, tilpassing og installasjon av utstyr til akvakultur på både sjø og land.

– Akvakultur er en fantastisk effektiv måte å produsere mat til jordas befolkning. Gjennom å være en del av Norconsults akvasatsing, med miljøeffektive løsninger og fiskevelferd, skal vi være den foretrukne samarbeidspartner med bred fagkompetanse på nær alle deler av denne næringen, sier Odd-Steffen Garvik.

Langsiktig satsing

– Ansettelsene av Helle og Garvik i Bergen er en del av Norconsults langsiktige strategi innen akvakultur. Med deres bakgrunn og kompetanse utfyller de et behov, og de har et sterkt ønske om å styrke den innsatsen som gjøres fra Bergenskontoret og i Region Vest, sier markedssjef for akvakultur i Norconsult, Bart Kriens.

– Bergen, som en av våre nøkkelkontorer innen akvakultur, har et godt utgangspunkt for å styrke seg innen dette markedet. Med disse to sterke nyansettelsene vil våre kunder få økt trygghet og mulighet til å utnytte den teknologien og kompetansen Norconsult besitter innen akvakultur og relaterte fagområder. Helle og Garvik vil, sammen med andre dedikerte ressurser innen akvakultur på landsbasis, være med på å synliggjøre Norconsult som en totalleverandør innen kompetanse som er nødvendig for kundenes videre vekst og trygghet, avslutter Kriens.

For mer informasjon, kontakt:

Odd-Steffen Garvik, forretningsutvikler akvakultur

Tlf: 948 30 010

Epost: odd-steffen.garvik@norconsult.com

  • Kjetil Ekkeren

    Senior kommunikasjonsrådgiver

  • Kontakt oss