Norconsult kjøper arkitektfirmaet Leiv Nes Arkitekter i Stavanger. Fra venstre: Sverre Hansen, kontorleder ved Norconsults Stavangerkontor og Anne Brit Hodne, daglig leder i Leiv Nes Arkitekter.

Norconsult styrker seg innen arkitektur i Stavanger

Norconsult overtar arkitektselskapet Leiv Nes Arkitekter i Stavanger og styrker sin posisjon som tverrfaglige rådgivere med et bredt tjenestespekter i Stavangerregionen. Med Leiv Nes på laget, befester Norconsult sin posisjon som et av Norges største arkitekturmiljøer.

Norconsult har om lag 200 arkitekter totalt, og arkitekturmiljøet vokser både organisk og gjennom oppkjøp, senest med Kon-Sul og Faaland Arkitekter på Vestlandet – og nå også Leiv Nes Arkitekter.

Utvidet tjenestetilbud til kunder i Stavangerområdet

– Med kjøpet av Leiv Nes Arkitekter styrker vi oss som tverrfaglige rådgivere i Stavangerregionen og utvider vårt lokale tjenestetilbud til også å omfatte arkitektur. Vi gleder oss til å kunne tilby det lokale markedet et komplett spekter av rådgivningstjenester når vi nå får medarbeiderne fra et av Stavangerregionens beste arkitektmiljøer med på laget, sier regiondirektør Jens Kvarekvål i Norconsult. Kvarekvål er også leder for markedsområdet arkitektur i Norconsult.

Leiv Nes Arkitekter er et veletablert arkitektselskap med kontor i Stavanger. Selskapet, som ble etablert i 1967, løser oppgaver innen arkitektur, planlegging og interiør, med sykehus og omsorgsbygg som spesialitet.

Norconsult er Norges ledende tverrfaglige rådgiverbedrift rettet mot samfunnsplanlegging, prosjektering og arkitektur.

− I Leiv Nes Arkitekter gleder vi oss til å bli en del av til Norconsult, som har et av Norges største arkitekturmiljøer. Vi ser frem til å dra veksler på kompetansen som ligger både lokalt i Stavanger, men også nasjonalt og internasjonalt i Norconsult-konsernet. Vi har blitt godt kjent i denne prosessen, og gleder oss til å jobbe side om side for å tilby kunder i vår region det mest komplette tilbudet, sier Anne Brit Hodne, daglig leder i Leiv Nes Arkitekter.

Integrert del av Norconsult fra 1. april

Både Norconsult og Leiv Nes Arkitekter ser frem til å i felleskap møte markedet i en region med høyt aktivitetsnivå innen rådgivningsbransjen, og er godt rigget for å møte veksten. Å tilby et bredere, og mer komplett tjenestetilbud blir et viktig strategisk grep for å sikre vekst og trygge arbeidsplasser også fremover. Samtlige ansatte i Leiv Nes Arkitekter vil fortsette i sine stillinger når selskapet fra 1. april viderefører sin virksomhet som en integrert del av Norconsult. Leiv Nes Arkitekter flytter inn i Norconsult sitt Stavangerkontor i Jåttåvågen i løpet av mai.