Fra venstre: Gunnar Ridderstöm og Tor Atle Odberg. Foto: Kjersti Bache (Østlands-Posten)

Norconsult styrker seg innen bærekraftig byutvikling

Fra januar 2021 styrker Norconsult sitt fagmiljø innen byutvikling ytterligere. Med en så tydelig satsning på bærekraftig byutvikling i Norconsult, vil Citiplan komplementere selskapet svært godt. Nå vil Norconsult bli en enda sterkere bidragsyter for samfunnet og våre kunder.

Som et veletablert og rådgivende konsulentfirma innenfor by- og transportplanlegging har Citiplan AS levert tjenester innen framtidsrettet by- og næringsutvikling fra plan til gjennomføring. Selskapet har blant annet spisskompetanse innen bærekraftig byutvikling og transportanalyser. I tillegg komplementerer Citiplan Norconsult sitt miljø med sosial bærekraft, hvor helsefremmende byutvikling vil være svært viktig fremover, ikke minst i et år hvor vi vil få endret bruk av byene våre grunnet koronasituasjonen.

De to grunderne av Citiplan er Gunnar Ridderstöm og Tor Atle Odberg. De er begge tungvektere innen faget, er anerkjente og med svært solid kompetanse og erfaring. Dette bidrar til at Norconsult skal kunne bidra enda mer innen de mest komplekse byutviklingsoppdragene i vår tid, som utvikling av Fjordbyen og Filipstad i Oslo, Sandvika sentrum og Lierstranda i Drammen, for å nevne noen.

- Men Gunnar og Tor Atle med på laget, viser vi at vi ønsker å satse enda mer på byutvikling, og ikke minst bærekraftig byutvikling. Det gir oss muligheten til å ta oppdrag som handler om å ta tak i komplekse bystrukturer. De har kompetanse i skjæringspunktet mellom planlegging og politikk, noe som utfyller den kompetansen vi allerede besitter. Dette gjør oss rustet til å løse store og komplekse byutviklingsprosjekter, sier Thora Heieraas, direktør for plan, arkitektur og landskap i Norconsult.

Gunnar Ridderstöm og Tor Atle Odberg er allerede i gang med arbeidet i Norconsult.

- Vi er veldig fornøyde med å være en del av et stort og kompetent fagmiljø i Norconsult. Vi ser muligheter til å bidra inn i videreutviklingen av fagområder knyttet til bærekraftig byutvikling og transportanalyseområdet, med Norconsults satsing på Telegrafen i Oslo sentrum som et kraftsenter. Vi ønsker å bidra til å knytte konsulentfagmiljøene nærmere læreinstitusjonene og bidra til økt offentlig/privat samhandling for gode rammebetingelser for bærekraftig samfunnsutvikling i årene framover, sier Tor Atle Odberg.

Odberg og Ridderstöm har erfaring med arbeid for kunder som Jernbanedirektoratet, Statens vegvesen, Buskerudbysamarbeidet samt en rekke kommuner. Tor Atle Odberg er sivilingeniør og har en master of management. Gunnar Ridderstöm er utdannet sivilarkitekt. Han har også en doktorgrad og er førsteamanuensis ved NMBU.