Kristian Berntsen (38) har begynt som fagspesialist innen bruer i Norconsult.

Norconsult styrker seg innen bruer

Kristian Berntsen (38) har begynt som fagspesialist innen bruer i Norconsult. Berntsen er utdannet sivilingeniør, med spisskompetanse innen lange bruer, spesielt henge- og skråstagsbruer.

Berntsen er sivilingeniør fra institutt for konstruksjonsteknikk ved NTNU i Trondheim. Fra jobb i Statens vegvesen, Vegdirektoratet, har han lang erfaring med bruer i alle driftsfaser. Kristian har vært faglig involvert i alle hengebruene og flere av skråstagsbruene som er bygget i Norge det siste tiåret. Han har spisskompetanse innen bruteknisk regelverk, dynamiske analyser, vind, stål og kabler.

– Kristian har jobbet med store bruer hele sin karriere og har en unik erfaring. Han blir en del av vårt team for store bruer, og styrker Norconsult sin kapasitet til å løse de vanskeligste oppgavene innen bruprosjektering. Vi er veldig glade for å få Kristian med på laget, sier Asbjørn Gjerding-Smith, avdelingsleder for bruer i Norconsult.

– Jeg startet min karriere med prosjekteringen av Hardangerbrua sammen med flere dyktige medarbeidere fra Norconsult. Gjennom mitt arbeid i Vegdirektoratet er jeg blitt godt kjent med bransjen, og da det ble aktuelt med en forandring var Norconsult et enkelt valg for meg. Det blir spennende å jobbe i et av de sterkeste brumiljøene i Norge. Jeg gleder meg veldig til å ta fatt på oppgavene, sier Kristian.

Kristian Berntsen begynte i Norconsult 1. mars.