Islandske ARA Engineering blir en del av Norconsult.

Norconsult styrker seg innen energi og kraftoverføring

Norconsult og ARA Engineering slår seg sammen for å styrke posisjonen innen energi- og kraftoverføringsmarkedet. Dette skjer etter lengre tids godt samarbeid.

− Med kjøpet av ARA Engineering tilfører vi Norconsult solid kompetanse på høyspenningsteknikk. Vi gleder oss til å få ARAs medarbeidere med på laget, slik at vi i fellesskap kan bygge opp sterke kompetansemiljøer innen høyspenningsteknikk i Norconsult i Skandinavia og internasjonalt. Dette vil komme våre kunder til gode i form av et enda sterkere, tverrfaglig tjenestetilbud, sier Egil Gossé, konserndirektør for Skandinavia i Norconsult.

ARA Engineering leverer tjenester innen høyspenningsteknikk, som omfatter kraftledninger, kabelanlegg og transformatorstasjoner. Selskapet består av ca. 25 medarbeidere, og hovedkontoret ligger i Kopavogur på Island. ARA Engineering har i tillegg heleide datterselskap i Chrzanow i Polen og i Oslo. Med overtakelsen av ARA Engineering er Norconsult nå også representert på Island og i Polen.

− I ARA Engineering har vi bygget opp et solid miljø innen kraftoverføringstjenester, med et globalt geografisk nedslagsfelt. Det passer meget godt med Norconsults lange tradisjoner for internasjonal tilstedeværelse. Våre to selskap er en god match også når det gjelder verdigrunnlag, og vi ser frem til å bli en del av Norconsultkonsernet, sier Árni Björn Jónasson, CEO i ARA Engineering.

En integrert del av Norconsult fra 1. juli
Norconsult er Norges ledende tverrfaglige rådgiver rettet mot samfunnsplanlegging, prosjektering og arkitektur. Selskapet har 3 250 ansatte fordelt på 91 kontorer i Norge og internasjonalt. Samtlige ansatte i ARA Engineering vil fortsette i sine stillinger når selskapet fra 1. juli viderefører sin virksomhet som en integrert del av Norconsult.