Ida Strand begynner i Norconsult 12. august. Hun har doktorgrad om sjøkrefter på lukkede fleksible oppdrettsanlegg. Foto: Norconsult.

Norconsult styrker seg med spisskompetanse på lukkede oppdrettsanlegg i sjø

12. august starter Ida Strand hos Norconsult i Trondheim. Ida blir en del av en havn- og havbruksgruppe på 16 personer som jobber med kystrelaterte næringer, og som står sentralt i Norconsult sin havbrukssatsing. Med dette styrker Norconsult seg med spisskompetanse på lukkede oppdrettsanlegg i sjø.

Ida Strand er en analytisk og løsningsorientert mariningeniør, med spisskompetanse på sjøkrefter på lukkede oppdrettsanlegg i sjø. Våren 2018 fikk hun sin doktorgrad om sjøkrefter på lukkede fleksible oppdrettsanlegg. Lukkede fleksible oppdrettsanlegg er et duk-basert, lukket oppdrettsanlegg. Arbeidet har inkludert både eksperimentell testing i modell-tank og matematisk modellering av krefter på anlegget, med fokus blant annet på effekt av «sloshing» / indre bølgebevegelse på strukturen. Arbeidet var tilknyttet et Sintef Ocean industriprosjekt og har vært utført ved Centre of Excellence NTNU AMOS – «Centre for Autonomous Marine Operations and Systems». Etter doktorgraden har Ida vært tilknyttet Sintef Ocean prosjektet «Safe operation of CLOSED aquaculture CAGES in WAVES» og arbeidet med utvikling av matematiske modeller for lukkede oppdrettsanlegg i bølger. Gjennom doktorgraden og studiene for Sintef har Ida tilegnet seg en enestående forståelse for lukkede oppdrettssystemer og kreftene som påvirker disse.

Ida har tro på at lukkede merder kan by på løsninger for oppdrettsbransjen;

– For et lukket oppdrettsanlegg i sjøen kan du utnytte fordelene de tradisjonelle not-baserte anleggene har med best mulig tilgang på sjøvann, samtidig som man i et lukket system har større kontroll over miljøet til fisken. Du har mulighet til å kontrollere alt vann som går inn og ut av systemet. Det er dermed mulig å optimalisere miljøet til fisken for å sikre mest mulig gunstig vekst, og samtidig fjerne mulige biologiske trusler mot fisken fra sykdommer, parasitter og alger, sier Ida Strand.

Lukkede oppdrettsanlegg i sjøen er komplekse systemer, som skal være driftssikre slik at det kan produseres fisk med høy kvalitet uten rømming, samtidig som det tas hensyn til HMS for operatørene som drifter anlegget. Lukkede oppdrettsanlegg oppfører seg ikke som tradisjonelle nettbaserte oppdrettsanlegg i forhold til sjøkrefter, og det er begrenset kunnskap/erfaring med lukkede oppdrettsanlegg i sjøen. Det finnes utfordringer som må løses knyttet til både sjøkrefter, strukturell respons og vannkvalitet i anlegget, og Ida Strand ser frem til å jobbe med ulike prosjekter i Norconsult.

Onno Musch leder gruppe Havn og Havbruk og er markedsansvarlig for segmentet Havbruk i Norconsult.

– Med Ida på laget styrker vi et allerede svært kompetent team med spisskompetanse på marine konstruksjoner, kystteknikk og oppdrett. Innen havbruksmarkedet har gruppa vært med på alt fra utviklingskonsesjoner og detaljerte hydrodynamiske analyser av lukkede merder til konseptstudier for matfiskanlegg på land. Gruppa drar også inn mye erfaring fra andre næringer, som flytende offshore vind og store flytebruer, der det er mye relevant og overførbar kompetanse. Vi gleder oss til å få Ida med på laget og til å bistå næringen med å løse flere spennende problemstillinger fremover, sier Onno Musch

Norconsult er, med 55 kontorer rundtomkring i Norge og over 3 800 ansatte, Norges største tverrfaglige rådgivermiljø. Aktivitetene innenfor havbruk spenner over alle regioner og mange fag, fra bistand med plan og SØK, til detaljprosjektering av bygg og tekniske fag for oppdrettsanlegg og tilknyttede infrastrukturen. I tillegg har Norconsult et svært oppegående arkitektmiljø som har bidratt med utvikling av flere store oppdrettsprosjekter.

Ved behov for økt kapasitet og/eller spisskompetanse innen marine konstruksjoner og havbruk, støtter Trondheimsmiljøet opp under lokalkontorene fra Kirkenes i nord til Kristiansand i sør. Det venter altså et stort og spennende marked for Ida Strand i Norconsult.