Gruppeleder Veronica Lindgren og teamsjef Tony Strandberg (begge Norconsult AB). Foto: Sten Jansin

Norconsult Sverige overtar jernbaneteknikk-team fra Projektengagemang

Norconsult i Sverige styrker sin kompetanse innen jernbaneteknikk gjennom å overta spor- og jernbaneteknikkdelen fra selskapet Projektengagemang. Med dette styrker selskapet seg med 18 spesialister innen jernbanefaget.

– Bærekraft og bærekraftig transport er en forutsetning for å levere på klimamålene. Derfor blir jernbanekompetanse stadig viktigere. Når vi nå fikk muligheten til å styrke vår kompetanse innen dette området, valgte vi å gripe sjansen, sier Ljot Strömseng, administrerende direktør for Norconsult Sverige.

Styrker jernbanekompetansen i konsernet

I 2016 etablerte Norconsult Sverige et eget spor- og jernbaneteam, som har vokst og i dag teller 35 medarbeidere fordelt på ni kontorer i Sverige. Selskapet har en organisasjon med både bredde- og spisskompetanse til å ta på seg både små og store jernbaneoppdrag. Norconsult har fra før et sterkt jernbanemiljø i Norge, og oppkjøpet i Sverige styrker den totale kompetansen til Norconsult-konsernet innen jernbane. Ambisjonen er å vokse for å kunne vinne enda flere spennende oppdrag innen jernbane og ytterligere styrke posisjonen innen faget.

De nye medarbeiderne bringer med seg ny og kompletterende kompetanse, for eksempel innen det felles europeiske, digitale signalsystemet ERTMS, noe som gir Norconsult Sverige muligheten til å jobbe med nye kunder og oppdrag.

– Nå ser vi frem til en spennende høst, hvor vi skal gjøre vårt ytterste for å ta godt i mot våre nye kollegaer. De blir et flott tilskudd til vår nåværende virksomhet, hvor vi kommer til å utfylle hverandre på en veldig god måte, sier Tony Strandberg, teamleder for Spår- och järnvägsteknik i Norconsult Sverige.