Lynghaugparken i Fyllingsdalen

Norconsult til topps i arkitektur- og byformingsprisen i Bergen

Lynghaugparken er tildelt Bergen kommunes pris for arkitektur- og byforming.

Bergen Kommune deler i år ut arkitektur- og byformingsprisen for tolvte gang. Rådet for byforming og arkitektur er jury for den årlige prisen, som skal fremme og belønne de som gjennom prosjektutvikling bidrar til å skape økt kvalitet til Bergens bygde omgivelser. Syv prosjekter var nominert av juryen, hvorav Norconsult stod for både Lynghaugparken og Ortun Svømmeanlegg. Under dagens prisutdeling i Grieghallen ble Lynghaugparken utpekt som vinner.

Park til glede for store og små

Fornyelsen av Lynghaugparken i Fyllingsdalen, der Bymiljøetaten i Bergen har vært byggherre, stod ferdig tidligere i 2022, den omfatter både Bergens første bekkeåpning i stor skala og Bergens første utendørsskatepark. Det var Norconsult, sammen med Curve studio, som stod for landskapsarkitekturen.

– Det er en stor ære å bli tildelt arkitektur- og byformingsprisen. Parken er et resultat av godt samarbeid, og prosjektet tar opp i seg flere av vår tids viktigste byutviklingstemaer, som klimatilpasning, tilrettelegging for biologisk mangfold og egenorganisert aktivitet, sier Pål Bjørkhaug, avdelingsleder for Arkitektur & Landskap i Norconsult Bergen.

Åpningen av den tidligere rørlagte bekken sikrer en betraktelig bedre kapasitet med hensyn til overvannshåndtering. Den naturbaserte utformingen med naturlige bunnsubstrat, kantvegetasjon og tilpasning til fiskeøkologi tar sikte på å øke det biologiske mangfoldet på stedet.

Skateparken i Lynghaugparken tilfører et helt nytt aktivitetstilbud til Bergen. Anlegget ble utformet i tett samarbeid med byens skatemiljø, og det er bygget for å gi glede til både nybegynnere og mer erfarne skatere. Anlegget ble raskt svært populært, både blant byens skatere og ivrige sparkesyklister i alle aldrer.

Tilpasning og fornyelse av eksisterende strukturer

Gjennom en kombinasjon av drastiske designgrep og nennsom tilpasning til eksisterende landskapet, har prosjektet løftet Lynghaugparken inn i vår tid. Lynghaugparken er et transformasjonsprosjekt hvor man gjennom tilpasninger, justeringer og forbedringer av det eksisterende skaper fremtidens grønne byutvikling.

– I Norconsult er vårt prinsipp at vår arkitektur skal være varig, vakker og funksjonell. Det handler om å utvikle et bærekraftig samfunn – noe solid og fremtidsrettet. Med Lynghaugparken har vi i stor grad lyktes med å etterleve våre prinsipper, sier Bjørkhaug.

  • Henrik Charlesen

    Senior kommunikasjonsrådgiver

  • Kontakt oss