Kristian Aunaas Norconsult og Elisabeth Nordli Bane NOR
Kristian Aunaas, direktør Samferdsel i Norconsult og Elisabeth Nordli, prosjektsjef i Bane NOR.

Norconsult tildelt prosjekteringskontrakt for ny tømmerterminal og Kongsvinger-utvidelse

Bane NOR har tildelt Norconsult oppdraget med å øke kapasiteten ved Kongsvinger stasjon og Norsenga tømmerterminal. Norconsult skal løse både krevende og komplekse oppgaver.

Bane NOR har over tid jobbet med flere prosjekter langs Kongsvingerbanen for å øke kapasiteten på jernbanen samt legge til rette for vekst i godstrafikken.

Nå har Bane NOR tildelt Norconsult oppdraget med å prosjektere to av disse prosjektene; økt kapasitet ved Norsenga tømmerterminal, som ligger sentralt i Kongsvinger-området, samt økt kapasitet ved Kongsvinger stasjon.

– Jeg er veldig godt fornøyd med å ha fått med Norconsult på laget. De har erfaringen og kompetansen vi trenger, og kjenner også prosjektet fra før, så jeg er trygg på at vi får til et godt samarbeid, sier prosjektsjef Elisabeth Nordli i Bane NOR.

Viktig område for tømmeruttak

Kongsvinger-området er blant landets viktigste områder for uttak av tømmer, med store tilliggende skogsområder i Odalen, Glåmdalen, Solør og Eidskog. Terminalen er svært sentral for skognæringen og det er nå behov for å øke terminalkapasiteten i området.

Norconsult skal bistå Bane NOR med å utarbeide detaljplan, byggeplan og oppfølging i byggefasen.

Dette prosjektet har flere utfordringer som Norconsults rådgivere må løse, blant annet at tømmerterminalen som skal utvides ligger i et flomutsatt område. I oppdraget vil Norconsult både søke etter løsninger som tåler flom og gi råd til Bane NOR om tiltak som kan begrense omfang av flom. Eksisterende kontaktledningsanlegg er i tillegg gammelt og har begrenset med dokumentasjon, noe som er et svært utfordrende utgangspunkt for utvidelse og ombygging av anlegget.

Økt kapasitet ved Kongsvinger stasjon

– Vi er glade for at Bane NOR nok en gang har valgt Norconsult til et stort jernbaneprosjekt. Jeg er sikker på at vårt erfarne team vil bidra til å gjøre dette til et vellykket infrastrukturprosjekt. En nøkkel til suksess er systematiske arbeidsprosesser og et tett tverrfaglig samarbeid mellom Bane NOR og Norconsult, sier Kristian Aunaas, direktør Samferdsel i Norconsult.

Norconsult skal i tillegg finne løsninger for kjøremønster og logistikk på terminalen, gjøre Kongsvinger stasjon i stand til å håndtere flere tog gjennom stasjonen samt se etter bærekraftige løsninger både ved gjennomføring og i drift.

Oppdraget har planlagt oppstart prosjektering i august 2024 med bygging i perioden 2026 til 2028.

For ytterligere informasjon:

Media: Henrik Charlesen, kommunikasjonsrådgiver i Norconsult, +4792636088, henrik.charlesen@norconsult.com

Om Norconsult

Norconsult er et ledende nordisk rådgiverselskap. Vi kombinerer ingeniørfag med arkitektur og digital kompetanse, på tvers av små og store prosjekter i privat og offentlig sektor, innen infrastruktur, energi og industri, bygg, eiendom og arkitektur. Med hovedkontor i Sandvika i Norge og om lag 6 300 medarbeidere fordelt på rundt 140 kontorer i Norge, Sverige, Danmark, Island, Polen og Finland, kombinerer vi tverrfaglig kompetanse med lokal tilstedeværelse.