Åsane vgs og kulturhus ble åpnet i august 2020. Norconsult avdeling for skoleutvikling ledet brukerprosesser og programmerte på oppdrag fra Hordaland fylkeskommune. (Foto: Norconsult)

Norconsult tildelt rammeavtale med Vestland fylkeskommune innen skoleutvikling

Rammeavtalen omfatter rådgivningstjenester innen de to hovedområdene «Areal- og funksjonsanalyse, utredning og programmering» og «Mulighetsstudier og skisseprosjekter». Norconsults samlede kompetanse ble vurdert som best, i skarp konkurranse med syv andre tilbydere.

Norconsults avdeling for skoleutvikling har solid erfaring fra denne type oppgaver, både for fylkeskommuner, kommuner og private aktører. Avdelingen har spisskompetanse innen utredninger, planlegging av fysiske rammebetingelser, pedagogisk utviklingsarbeid og organisasjonsutvikling knyttet til skolefeltet.

– Vi er meget fornøyde med at vi nå har inngått dette samarbeidet med Vestland fylkeskommune. Dette er en anerkjennelse av kompetansen hos våre dyktige og erfarne fagfolk, sier seniorrådgiver i Norconsults avdeling for skoleutvikling, Harald Høgh. Han er oppdragsleder for teamet som skal bistå med areal- og funksjonsanalyse, utredning og programmering.

– Gjennom tidligere oppdrag for Hordaland fylkeskommune, og arbeid med to skolebruksplaner, har vi opparbeidet oss god kunnskap om fylkeskommunens bygningsmasse. Vi har også vært engasjert i å lage forslag til skole- og tilbudsstruktur for videregående opplæring i Sogn og Fjordane fylkeskommune, og fått verdifull kunnskap fra dette arbeidet. Denne kunnskapen vil vi nå bygge videre på, sier Høgh.

Norconsult TEAM SKOLE

Norconsult sin avdeling for skole- og barnehageutvikling er en sentral del av selskapets satsing på oppvekst- og undervisningsbygg. Som et resultat av denne satsingen har selskapet etablert et tverrfaglig kunnskapsteam, kalt TEAM SKOLE. Teamet består av rådgivere som har erfaring med, interesse for og kompetanse innen skole og barnehage, slik at man ved behov kan tilby spisset, tverrfaglig kompetanse inn mot skole- og barnehagefeltet.

Det interne kunnskapsmiljøet inkluderer pedagoger, arkitekter, landskapsarkitekter, kommuneplanleggere, samfunnsgeografer, statistikere, prosjektledere PA/PGL, AV/IKT-rådgivere, interiørarkitekter og rådgivere fra bygg- og tekniske fag.