Norconsult tror på likeverd og mangfold

19.-28. juni går årets Pride, Norges største og viktigste feiring av mangfold og kjærlighet for alle, av stabelen i Oslo. Et område i Norconsults strategi for sosialt ansvar handler om likestilling og mangfold. Vi ønsker derfor å vise vår støtte og solidaritet til denne feiringen.

Likestilling og mangfold i Norconsult

I 2019 introduserte Norconsult et nytt område innen sosialt ansvar som handler om at vi skal være en pådriver for likestilling og mangfold, og støtter organisasjoner og tiltak som fremmer dette. I Norconsult skal alle ha like muligheter og rettigheter uavhengig av kjønn og andre personlige forhold, og vi har blant annet flere uttalte mål når det gjelder å øke kvinneandelen i selskapet.

– Vi jobber målrettet med å øke kvinneandelen, både på operative enheter og ved rekruttering av nye ledere. I årene som kommer skal vi bli enda bedre og fortsette det viktige arbeidet rundt mangfoldsspørsmål, sier konserndirektør for stab i Norconsult, Fride Hærem.

En kultur som fremmer likeverd og toleranse

I Norconsult tror vi på det å vise respekt og toleranse uavhengig av kjønn, seksuell orientering, alder, etnisitet, funksjonsevne og religion/livssyn. Derfor svarer derfor alle medarbeidere i konsernet på en påstand om dette i vår årlige medarbeiderundersøkelse, LiVEing. Resultatene viser en snittscore på 93 av 100.

– Nettopp fordi våre medarbeidere mener at vi som konsern gir rom for alle, er det viktig for oss å vise at vi støtter opp om tiltak og feiringer som Pride. Dette fremmer en holdning og kultur om likeverd og toleranse der alle har lov til å være akkurat den de er, sier Hærem.

– Selv om markeringer som Pride og Kvinnedagen forekommer kun én gang i året, er det viktig at vi også jobber med tiltak rundt likestilling og mangfold uavhengig av disse dagene. Strategien vår for sosialt ansvar skal derfor minne oss på at dette er kontinuerlig arbeid og at vi jobber for å bli enda bedre, avslutter Hærem.

Norconsult ønsker alle en god og fargerik Pride-feiring!

  • Kjetil Ekkeren

    Senior kommunikasjonsrådgiver

  • Kontakt oss