Norconsult skal utarbeide teknisk detaljplan for nytt vendespor ved Asker stasjon, på oppdrag for Bane NOR. (Foto: Norconsult)

Norconsult utarbeider teknisk detaljplan for nytt vendespor i Asker

For å øke både kapasitet og fleksibilitet, vil Bane NOR bygge nytt vendespor og nye sporsløyfer på Asker stasjon. Stasjonen er et viktig knutepunkt for togtrafikken, der både Askerbanen, Drammenbanen og Spikkestadbanen møtes. Bane NOR har valgt Norconsult som rådgiver knyttet til detaljprosjektering.

Det er planlagt å øke antall lokaltogavganger mellom Oslo S og Asker langs Drammenbanen. I tillegg vil dagens togmateriell erstattes av nye og lengre tog. På bakgrunn av dette er det behov for større vendekapasitet på Asker stasjon, slik at togtrafikken kan avvikles som planlagt. Bane NOR har valgt Norconsult til å utarbeide den tekniske detaljplanen for det nye vendesporet. Selskapet har tidligere utarbeidet hovedplanen for prosjektet.

– Foruten å gi økt kapasitet og fleksibilitet, vil vendespor-prosjektet i Asker gi en mer robust togavvikling. Dette kommer våre kunder til gode i form av enda bedre togtilbud og punktlighet, og vil være et positivt bidrag til videreutviklingen av et bærekraftig transporttilbud i Oslo-området, sier Thomas Johansen, prosjektleder i Bane NOR.

Vendekapasiteten for tog skal økes ved å bygge ut vendespor langs den eksisterende Spikkestadbanen sørover fra Asker stasjon.

I Norconsults nærmiljø

Norconsult har Norges største tverrfaglig rådgiverteam innenfor jernbane, og dekker alle fag og plannivåer innen faget.

–Vi kjenner prosjektet og nærmiljøet svært godt, derfor er det spesielt gøy å skulle samarbeide videre med Bane NOR for å skape et mer robust togtilbud for reisende som skal gjennom Asker stasjon. Vi gleder oss til å jobbe tett sammen med Bane NOR i tverrfaglige arbeidsmøter, og med samtidig prosjektering i form av ICE-sesjoner i videre optimalisering og detaljprosjektering av prosjektet, sier Lars-Petter Nesvåg, avdelingsleder Jernbane i Norconsult.

Prosjektet har umiddelbar oppstart, og ferdig detaljplan skal leveres våren 2022.

Norconsult har også pågående tilgrensende rådgiveroppdrag for Bane NOR, med universell utforming av Asker stasjon og rehabilitering av Lieråsen tunnel.