Skisse fra Thereses gate på Bislett. Illustrasjon: Norconsult.

Norconsult utformer gatekonsepter for flere av Oslos hovedgater

Norconsult jobber på oppdrag fra Bymiljøetaten i Oslo med gatekonsepter for Bygdøy allé, Thereses gate på Bislett, Thorvald Meyers gate og Grünerløkka for å oppgradere en rekke av de mest sentrale og historiske by- og handlegatene i Oslo.

Utgangspunktet for prosjektene er trafikale endringer. Hensikten er å vurdere hvordan gatearealet skal disponeres mellom de forskjellige brukerne og behovene. Fordi trafikk er en sentral faktor knyttet til både byliv og handel, krever dette en helhetlig og tverrfaglig tilnærming til oppgaven. Konseptvalgutredning (KVU)-metodikken legger opp til en omfattende konseptutvikling, der det siles i to omganger før et endelig konsept for utforming av gaten blir anbefalt.

I Thereses gate har gateparkering lenge vært et omdiskutert tema, mens trærne og alléen et tilsvarende viktig tema i Bygdøy allé. I begge prosjekter har det vært krav om tilrettelegging for sykkel.

Gatekonsept for Bygdøy allé
Norconsult har laget syv ulike konsepter for hvordan alléen kan utformes, og fire er plukket ut som det skal jobbes videre med. Til slutt skal det ende opp med ett konsept som skal anbefales for Byrådsavdelingen for miljø og samferdsel. Det anbefalte konseptet vil trolig inneholde elementer fra flere konsepter. To krav ligger imidlertid fast og det er at Bygdøy allé fortsatt skal være en allé med trær og det skal tilrettelegges for syklister mellom Solli plass og Skøyen. Les hva Aftenposten skriver om saken her.

Gatekonsept for Thereses gate
Her har Norconsult utarbeidet hele åtte ulike konsepter og ett nullalternativ som viser hva som vil skje hvis man ikke endrer noe. Som for Bygdøy allé står det nå igjen fire konsepter som det skal jobbes videre med. Den endelige anbefalingen kan inneholde elementer fra flere konsepter. Les hva Aftenposten skriver om saken her.

Grünerløkka og Thorvald Meyers gate
Norconsult har nettopp gått i gang med tilsvarende prosjekt for Grünerløkka og Thorvald Meyers gate, der tilsvarende konsepter skal utarbeides. KVU for Grünerløkka og reguleringsplan for Thorvald Meyers gate er to forskjellige oppdrag. KVU for Grünerløkka skal munne ut i et forslag til en plan for en overordnet gate- og byromstruktur med tilhørende prioriteringsliste, mens Thorvald Meyers gate omfatter utarbeidelse av reguleringsplan for én bestemt gate (kryss) på Grünerløkka.

Prosjektene er gode eksempler på tverrfagligheten i Norconsult der både trafikk, byutvikling, handel og byliv er sentrale tema.

  • Hege Njå Bjørkmann

    EVP Communication and brand

  • Kontakt oss