Norconsult utreder fullskala karbonfangstanlegg for Norcem. F.v. Asle Gudim (Norconsult) og Per Brevik (Norcem). Foto: Norconsult.

Norconsult utreder fullskala karbonfangstanlegg for Norcem

Norconsult AS er tildelt kontrakt på levering av byggetekniske tjenester til et fullskala karbonfangstanlegg i Brevik for Norcem AS. Ved realisering vil anlegget bli det første av sitt slag i sementindustrien globalt.

Norcems fullskala karbonfangstprosjekt i Brevik blir nå utredet i detalj, slik at en investeringsbeslutning kan fattes i 2018 eller 2019. Norconsults oppdrag omfatter prosjektering og kostnadsestimering av alle bygningstekniske arbeider i konsept- og forprosjekteringsstudier. Den pågående detaljutredningen fokuserer på et fullintegrert karbonfangstanlegg som skal bygges inn i en eksisterende fabrikk. Denne skal opprettholde full produksjon i byggefasen.

– Et fullskala anlegg for karbonfangst ved Norcem Breviks sementfabrikk vil bli det første av sitt slag i sementindustrien globalt. Ved å fange CO2 direkte fra avgassene i sementproduksjonen kan vi redusere våre utslipp betydelig, og vi vil få sement- og betongprodukter med langt lavere karbonavtrykk, sier Liv Margrethe Bjerge, prosjektleder fra HeidelbergCement Norway, som eier Norcem.

Lokal rådgivning fra Norconsult i Porsgrunn

Det er Norconsults kontor i Porsgrunn som vil løse oppdraget.

– Vi ser frem til å bruke Norconsults faglige spisskompetanse og lokale tilstedeværelse til å løse dette banebrytende oppdraget for Norcem Brevik. Vi gleder oss veldig over å ha blitt tildelt et oppdrag der vår kunnskap kan bidra til å føre sementindustrien inn i det grønne skiftet, sier Asle Gudim, regiondirektør for Region Sør-Øst i Norconsult.

Norconsults oppdrag løper frem til sommeren 2018.

**

Om Norcem: Norcem er en del av HeidelbergCement Group, som er en global markedsleder innen tilslag, og en fremtredende aktør innen områdene sement, betong og andre tilhørende aktiviteter. Gruppen er en av verdens største produsenter av byggematerialer og har ca. 60 000 ansatte i 60 land.