Fasade og inngangsparti nytt sykehus i Narvik. (Alle illustrasjoner i saken: Arkitema)

Norconsult valgt som rådgiver for bygging av nytt sykehus i Narvik

Totalentreprenør HENT har valgt Norconsult som rådgiver innen tekniske fag, brann, akustikk og vei på byggingen av Nye UNN Narvik sykehus samt på flere fag knyttet til det nye helsehuset som skal bygges i Narvik kommune. Norconsult har vært rådgiver under hele forprosjektet, sammen med Arkitema og Rambøll.

Universitetssykehuset Nord-Norge Helseforetak (UNN HF) skal samle tilbudet innen fysisk og psykisk helse og rusbehandling i Narvik i ett felles bygg. Det nye sykehuset skal oppføres på Furumoen, og vil erstatte det gamle sykehuset på «sykehushaugen» i Narvik sentrum samt bygningene i Håkvik. Nye UNN Narvik sykehus skal sikre bedre kvalitet på helsetjenestene, økt pasientsikkerhet, lengre åpningstider og kortere ventetid. Arealet skal tilrettelegge for god flyt, god logistikk og gode arbeidsprosesser.

Ledende innen sykehusplanlegging

HENT er totalentreprenør på byggingen av det nye sykehuset samt helsehuset. Selskapet har valgt Norconsult som rådgiver innen fagene akustikk (RIAKU), brann (RIBr) og vei (RI-Vei), både på oppføringen av det nye sykehuset og det nye helsehuset. I tillegg er Norconsult valgt som rådgiver på det nye sykehuset innen fagene varme-, ventilasjons- og sanitærteknikk; VVS (RIV), elektroteknikk (RIE), herunder IKT (RI-IKT). Rambøll bistår Norconsult som underleverandør på tekniske fag. I tillegg vil Arkitema være med videre som arkitekt i gjennomføringsfasen, og Arcon Prosjekt vil slutte seg til rådgivergruppen.

I prosjektet drar man nytte av de mange og komplekse sykehusprosjektene Norconsult har gjennomført og vært sentrale rådgivere på de siste årene, der selskapet har tilført kompetanse innen digitalisering og bærekraftige løsninger. Prosjektet i Narvik er med på å befeste Norconsults posisjon som en ledende aktør innen sykehusplanlegging i Norge.

– Det er svært verdifullt å få bidra til å styrke kvaliteten på helsetjenestene i landsdelen, og vi gleder oss til å gjennomføre prosjekteringen av nye UNN Narvik sykehus i tråd med kundens forventninger og våre ambisjoner innen samarbeid, digitalisering og bærekraft. Vi ser frem til å videreføre det gode samarbeidet med HENT, Sykehusbygg og våre samarbeidspartnere i prosjekteringsgruppen, sier avdelingsleder og markedskoordinator for sykehus i Norge, Kåre Kallmyr i Norconsult.

Ferdigstilles i 2024

Det nye sykehuset i Narvik vil ha et samlet areal på ca. 27 000 kvm, og skal dekke et lokalsykehusområde på omtrent 29 000 innbyggere i Nordre Nordland og Sør-Troms samt tilby tjenester til Universitetssykehuset Nord-Norges totale opptaksområde på 190 000 innbyggere.

Byggestart var mai 2020, og sykehuset skal etter planen ferdigstilles våren 2024.

  • Kjetil Ekkeren

    Senior kommunikasjonsrådgiver

  • Kontakt oss