Den nye kirkegården er plassert ved Havstein kirke på toppen av Byåsen i Trondheim. Kirkegården omslutter en av de største Tyske krigskirkegårdene i landet, der 2300 tyske soldater fra 2. verdenskrig ligger gravlagt.

Norconsult vant Byggeskikksprisen i Trondheim

Norconsults landskapsarkitekter i Bergen med Anne K. Irgens i spissen har i samarbeid med Agraff vunnet Trondheims kommune sin byggeskikkspris for 2015 med Havstein Kirkegård.

Kulturminne
Både den vakre steinkirken fra 1857 og krigskirkegården er viktige kulturminner. Kirken ligger på en markert høyde i det Trondheimske bylandskap, godt synlig fra området omkring. Det var viktig ved utformingen av gravplassen at dette landskapsbildet ikke ble forringet. Kirkegården skal ikke konkurrere med kulturminnene, men forsterke dem. Havstein er et viktig rekreasjonsareal for bydelen og gravplassen er i bruk av både pårørende, besøkende og turgåere.

Utforming
Hovedgrepet for utformingen er inspirert av kulturlandskapet, arealet til kirkegården var tidligere en kornåker. Kirkegården tar opp i seg det bølgende, åpne åkerlandskapet både i terrengbearbeiding og plantevalg. Seremoniplassen er plassert inntil dammen, som er selve hjertet i anlegget der vannspeilet fanger lyset og reflekterer himmelen.

Omrammingen mot villa­bebyggelsen består av bølgende voller med trær og busker. Mot kirken og kulturlandskapet i nord er en lav, gresskledd natursteinsmur brukt som romdannende element. Kirkegårdsmuren er vakkert utført og følger terrenget uanstrengt selv med varierende høyder både innvendig og utvendig. Den gir, sammen med vollen i sørøst, en tydelig ramme omkring kirkegården.

  • Hege Njå Bjørkmann

    EVP Communication and brand

  • Kontakt oss