Illustrasjon / kart over hensettingsområdet.

Norconsult vant hensettingsoppdrag på Hove ved Lillehammer

Norconsult vant nylig et hensettingsoppdrag nord for Lillehammer stasjon langs Dovrebanen. Norconsult har vunnet og gjennomført flere liknende oppdrag de senere årene.

Oppdraget omfatter detaljplan for et hensettingsanlegg med 16 hensettingsplasser for doble togsett og tilhørende fasiliteter som servicebygg, teknisk bygg og tine- og vaskehall. Oppdraget starter opp i uke 15, og er bemannet hovedsakelig fra Norconsult-kontorene i Trondheim, Sandvika og Lillehammer. Detaljplanen skal ferdigstilles innen november 2020.

Økt utbygging av jernbanennettet utløser behov for stadig flere hensettingsanlegg, og Norconsult har gjennom tidligere prosjekter opparbeidet seg solid kompetanse på området. Dette gjelder også kompetanse på arealsøk knyttet til hensetting og prosjektering av anlegg. Med utgangspunkt i en utredning Norconsult gjennomførte for Jernbanedirektoratet om hensetting på Østlandet (2014-2015), har Bane NOR satt i gang arbeid med å planlegge og prosjektere en rekke steder på Østlandet.

– Det er gledelig at vi vinner nok et oppdrag av denne typen, og det viser at vår kompetanse og erfaring på dette området er ettertraktet, sier Lars-Petter Nesvåg, avdelingsleder Jernbane i divisjon Plan og samferdsel i Norconsult.

Drammen og Tønsberg

Tønsberg og Drammen er to områder der det er behov for å etablere nye hensettingsanlegg, og Norconsult har siden høsten 2018 jobbet med hovedplan og kommunedelplan for anlegg i området ved disse byene. I Tønsberg skal det etableres et anlegg for 14 togsett, mens det i Drammen skal være plass til 36. Begge anleggene skal settes i drift i 2025 og er en forutsetning for å kunne få til den planlagte tilbudsøkningen.


I Drammen jobber Norconsult også med prosjektering av et midlertidig hensettingsanlegg som skal fungere frem til det permanente anlegget er ferdig. Dette inngår i oppdraget IC Drammen-Kobbervikdalen.