Norconsult vant pris under den internasjonale AEC Excellence Awards i USA for det papirløse vannkraftprosjektet Vamma 12. F.v.: Marius Jablonskis, Kristoffer Bugge og Frode Tørresdal. (Foto: Autodesk).

Norconsult vant internasjonal BIM-pris i USA

Med det papirløse vannkraftprosjektet Vamma 12, vant Norconsult en internasjonal BIM-pris under AEC Excellence Awards i USA.

162 prosjekter fra 29 ulike land var nominert til AEC Excellence Awards som ble delt ut under konferansen Autodesk University i Las Vegas. Vamma 12-prosjektet var nominert i kategorien «Energy and Natural Resources». Norconsult mottok prisen for innovativ bruk av teknologi i prosjektet. Frode Tørresdal, Marius Jablonskis og Kristoffer Bugge fra Norconsult var til stede i Las Vegas og mottok prisen på vegne av selskapet.

Internasjonal anerkjennelse for målrettet satsing på BIM

– Denne prisen er en anerkjennelse av Norconsults målrettede satsning på BIM, og selskapets ønske om å stadig flytte grenser, utfordre etablerte sannheter og tørre å gå nye veier. Å bli sett på som en innovasjonsleder og motta denne anerkjennelsen fra det internasjonale BIM-miljøet betyr svært mye for oss, og inspirerer til videre arbeid, sier Jablonskis og fortsetter:

– Vi er takknemlige for det gode og inspirerende samarbeidet vi har med vår oppdragsgiver Hafslund og entreprenør AF Gruppen, og for tilliten de har vist oss i prosjektet. Vamma 12-prosjektet viser hva man kan oppnå gjennom tett, tverrfaglig samarbeid, sier Jablonskis.

Jablonskis og Bugge holdt foredrag om både Vamma-prosjektet og om papirløse prosjekter på konferansen Autodesk University, både for mindre grupper og større forsamlinger.

Norconsult med komplett prosjektering på Vamma
Vamma 12-prosjektet er for tiden under oppføring i Skiptvedt kommune i Østfold. Prosjektet gjennomføres i sin helhet basert på BIM (Building Information Modelling). Det leveres ikke tegninger til byggeplassen, men oppdaterte digitale modeller med all informasjon som trengs for å bygge anlegget. BIM sikrer kvaliteten på tvers i prosjektet og gir blant annet full innsikt i hvordan det ferdige prosjektet blir, muliggjør løpende samkjøring av alle fag og kollisjonskontroller, reduserer feil i utførelsen og gir automatisert mengdekontroll som også gir god kostnads- og fremdriftskontroll.
Norconsult har ansvar for den komplette prosjekteringen i prosjektet, og har utarbeidet forespørsler for fagene bygg, maskin og elektro. I tillegg er Norconsults fagspesialister innen arkitektur, lavspent-elektro, vann og avløp, VVS, CFD-analyse, bygningsfysikk, geoteknikk og ingeniørgeologi involvert i prosjektet. Oppdragsgiver er Hafslund, og entreprenør er AF Gruppen.

Dette er AEC Excellence Awards:

  • AEC Excellence Awards er en internasjonal konkurranse med totalt 162 innsendte bidrag fra 29 land.
  • Norconsults vinnerbidrag, Vamma 12, tilhører klassen infrastrukturprosjekter (Infrastructure) og Energi og naturressurser (Energy and Natural Resources).
  • Prisen ble delt ut natt til 17. november (norsk tid) på den internasjonale konferansen Autodesk University i Las Vegas, USA.
  • Hege Njå Bjørkmann

    EVP Communication and brand

  • Kontakt oss