Fra prisutdelingen: Tor Mjøs og Heidi Skogstad Messiha fra Norconsult (Nr. fem og seks fra venstre i bildet).

Norconsult vant Norsk Lyspris 2018 med «Oslolampa»

Norconsult er tildelt Norsk Lyspris 2018 for beste lysdesign med en modernisering av den historiske «Oslolampa» fra 1925. Norconsult fikk prisen i kategorien produkt eller teknologisk løsning. I tillegg til lysdesign var Norconsult også rådgivende ingeniør elektro (RIE) i prosjektet.

I sin begrunnelse sier juryen blant annet at Norconsult har klart å bevare særpreget til den historiske lykten, og samtidig evnet å modernisere og løse den funksjonelle oppgaven med bidrag fra ny teknologi.

– Oslolampa er et eget innarbeidet begrep og refererer til den originale GM18-armaturen som ble innført som en del av lykteprogrammet i Oslo i 1925. I Norconsults arbeid har det vært viktig å bevare lampens særpreg og samtidig levere en moderne og funksjonell løsning, sier Pål Johannes Larsen, prosjektleder fra Norconsult.

Armaturene er originalt bestykket med lyskilder som inneholder kvikksølv, noe som ble forbudt i 2015. Sammen med Bymiljøetaten har Norconsult derfor gjennomført et omfattende arbeid for å rehabilitere og modernisere Oslolampene. I dag finner man lyktene i blant annet Frognerparken, Slottsparken og Spikersuppa i Oslo.

Mange viktige hensyn

Prosessen frem mot ferdig produkt har vært krevende arbeid, og unikt i sitt slag. I tillegg til det historiske og antikvariske aspektet, skulle også den funksjonelle oppgaven rundt belysning av byens grøntarealer løses på en trygg og sikker måte. Etter moderniseringen er lampene utstyrt med klart glass og LED-lys, noe som bidrar til å øke produktets levetid betraktelig. Det har vært mange hensyn og avveininger å ta underveis.

- Vi har hatt tett kontakt med antikvariske myndigheter, og har samarbeidet med Politiet. Dette for å finne en løsning som tilfredsstiller riktig belysning med tanke på trygghet og sikkerhet. For å kunne ta presise og estetiske valg, har vi også gjort analyser av lampens opprinnelse og bruk. Vi endte opp med et produkt med økt belysningsnivå, bedre lyskvalitet og med en armatur som har beholdt sitt originale uttrykk. Vi er ordentlig stolte og svært glade for at arbeidet vårt er blitt belønnet med Norsk Lyspris, sier Larsen.

Juryens begrunnelse:

“Oslolampa” refererer til den originale GM18-armaturen som ble innført som en del av lykteprogrammet i Oslo i 1925. Den originale armaturen er bestykket med kvikksølvdamplampe, som ble forbudt omsatt i 2015. Så vel prosessen frem mot ferdig produkt, som produktet i seg selv, har vært et unikt og viktig arbeid. En har lagt stor vekt på å bevare særpreget av den historiske lykten i Oslo men samtidig å modernisere og løse den funksjonelle oppgaven rundt belysning av byens grøntarealer på en trygg og sikker måte for byens brukere. Det er utrolig flott utført og skiller seg ut fra andre rehabiliteringsprosjekter. Den nye lampen beholder det gamle uttrykket, gløden og de positive kvalitetene med den gamle lampen samtidig som den tilfører mye positivt fra ny teknologi. En får inntrykk av at den nye lampen er opalisert som den gamle, samtidig som den nye gir lys på bakken uten å være blendende; den bidrar dermed til sikkerhet der den gamle gjorde tvert imot. Lysteknisk har lampen aldri vært så bra som nå; bedre funksjonalitet, betraktelig bedre energieffektivisering, enklere vedlikehold og lengre levetid.

  • Prosjekteier: Oslo kommune – Bymiljøetaten
  • Lysdesign: Norconsult AS
  • RIE: Norconsult AS
  • Leverandører: Thorn Lighting – Zumtobel group
  • Installatør: Infratek AS

Prosjektleder har vært Pål Larsen fra Norconsult.

  • Hege Njå Bjørkmann

    EVP Communication and brand

  • Kontakt oss