"Møteplassen i grenda" var Norconsults vinnerforslag til plan- og designkonkurransen for nytt sykehjem i Tønsberg. Ill: Norconsult

Norconsult vant plan- og designkonkurranse for nytt sykehjem i Tønsberg

Fem arkitektgrupper ble i fjor høst invitert til å delta i konkurransen om å tegne det nye sykehjemmet på Hogsnes i Tønsberg kommune. I tillegg til Norconsult besto de øvrige gruppene av Aas arkitektur/Landskaperiet, Bølgeblikk/Topic/Feste, Asplan Viak og Spir/Friis & Moltke/Gullik Gulliksen. Norconsults leveranse ble til slutt utpekt som vinner av en enstemmig jury med sitt forslag «Møteplassen i grenda».

«Møteplassen i grenda»

Juryen la i sin begrunnelse spesielt vekt på hvordan Norconsults forslag ivaretok programmets ønsker om hjemliggjøring i bogruppene, i tillegg til at det skal fungere som en god og effektiv arbeidsplass. Sambruk med eksterne aktører, både innendørs og i utformingen av uteområdet, førte til slutt at Norconsult ble utpekt som vinner.

– Vi har lagt vekt på å utforme et åpent og inviterende bygg som har alle fellesfunksjoner i en sentral, felles gate. God oversikt, små avstander og klar funksjonsdeling er stikkord i arbeidet, sier sivilarkitekt i Norconsult, Roger Snustad.

– Ved å gjennomføre plan- og designkonkurranser signaliserer byggherren at prosjektet er viktig, noe som gjør at det blir både attraktivt og utfordrende å jobbe med. Norconsults landskapsarkitekter og arkitekter ser frem til en spennende prosjekteringsfase.

120 boenheter

Programmet omfatter 120 boenheter fordelt på bogrupper med åtte til ni enheter i hver. Sykehjemmet skal i tillegg ha et dags- og aktivitetssenter hvor det legges til rette for utstrakt bruk av ulike eksterne organisasjoner, både ute og inne. Barnehagen i nabolaget skal også inkluderes i konseptet. Dette for ytterligere å legge til rette for sambruk, slik at sykehjemmet kan bli et sted der unge og gamle kan møtes til sosialt samvær og kulturelle aktiviteter.

Etter planen skal bygget være klart til bruk sommeren 2021. 

  • Hege Njå Bjørkmann

    EVP Communication and brand

  • Kontakt oss