Norconsults rådgiverteam, med arkitekter og skoleplanleggere i spissen, skal utvikle to nye skoler i Kristiansund kommune.

Norconsult vant prosjektering av barneskoler i Kristiansund

Norconsults komplette rådgiverteam, med arkitekter og skoleplanleggere i spissen, vant oppdraget med å utvikle to nye skoler i Kristiansund kommune. To splitter nye skolebygg erstatter fire eldre barneskoler i kommunen.

Etter en omfattende planleggingsprosess har Kristiansund kommune vedtatt at barneskolene Dalabrekka og Gomalandet skal slås sammen til én ny skole der Gomalandet skole ligger i dag. Samtidig slår barneskolene Rensvik og Bjerkelund seg sammen på en ny tomt ved Freihallen i Omsundet.

– Norconsult vant kontrakten om utviklingen av begge skolene. Med toppscore på vår kompetanse og vårt forslag til gjennomføring, ser vi frem til å jobbe sammen med Kristiansund kommune om disse spennende prosjektene, sier Michelle S. Wright, leder for arkitektur i Norconsult.

– Dette viser styrken i vår brede og sammensatte kompetanse, her er det vårt komplette tverrfaglige team i kombinasjon med et av landets sterkeste skoleplanleggermiljø – som gjør oss til en foretrukken samarbeidspartner, sier Michelle S. Wright.

Utdaterte bygg

Bygging av de to nye skolene skal tilpasse skolestrukturen i byen til fremtidige elevtall, fagfornyelsen og nye arbeidsmetoder for læringsmiljø og inkludering. De fire skolene som erstattes i den nye skoleplanen er eldre bygg som delvis er blitt bygget ut over flere tiår og ikke oppfyller dagens standarder for inne- og læremiljø.

Dalabrekka skole er fra 1960 og har i dag 270 elever, Gomalandet sto ferdig i 1974 og har 150 elever, mens Rensvik er fra 1967 og ble påbygd i 1995. Bjerkelund skole, som sto ferdig i 1978, fikk et tilbygg i 1991 og ble utvidet med en brakkerigg i 2016. Skolen har i dag 225 elever.

– Skolene skal styrke den sosiale bærekraften og være en åpen og inkluderende arena for bydelene. Samtidig forventes det å bidra til deltagelse og engasjement hos barn og unge spesielt. Dette skal prege romløsninger, uteområder og ferdselsårer. I bygging av nye skoler skal vi bidra til en positiv helhetlig områdeutvikling i bydelen ved å forvalte avsatte økonomiske ressurser godt og se planlegging og midler på tvers av sektorer, sier Reidunn Waag, som leder Norconsults arbeid med skoleplanlegging.

Lavt klimaavtrykk

Felles for de nye skolebyggene er at de skal ha lavt klimaavtrykk og lave driftskostnader, og være tilpasset dagens og fremtidige undervisningsbehov.

Etablering av de to nye skolene vil kreve flere sammenfallende og tilsvarende arbeidsprosesser i målet mot ferdige skolebygg, men omfanget av de to prosjektene og tidspunkt for ferdigstillelse er ikke identiske. Derfor vil prosjektene ha to ulike fremdriftsplaner, med noe ulikt innhold i enkelte deler av prosessen.

– Dette er svært viktige prosjekt for Kristiansund kommune, og vi ser frem til å starte prosjekteringen og samarbeidet med et av landets fremste rådgiverselskap på tverrfaglig skoleplanlegging. Den nye strukturen og de nye byggene er noe vi har ventet på lenge. Vi skal sammen gjennomføre gode medvirkningsprosesser med tydelig brukerfokus og helhetlig planlegging, og det er mange som gleder seg til skolene står ferdige, sier Olaug Haugen, kommunalsjef for oppvekst i Kristiansund kommune, og prosjektleder Trine Daae Gorseth.

  • Hege Njå Bjørkmann

    EVP Communication and brand

  • Kontakt oss