Fra kontoråpning på Lillestrøm. F.v. Avd leder Eirik Rismyhr, konsernsjef i Norconsult Per Kristian Jacobsen, Tor Håkonsen (leder VA-prosessfag), konserndirektør Bård Sverre Hernes og Tom Baade-Mathiesen (Leder FOU, Norconsult)

Norconsult vant to rammeavtaler med Lørenskog kommune

Norconsult vant nylig to rammeavtaler med Lørenskog kommune. Avtalene omhandler alle prosjekterings- og rådgivningstjenester innen henholdsvis Bygg og Infrastruktur.

Lørenskog kommune har ca 40 000 innbyggere, er i sterk vekst og skal de nærmeste årene investere betydelige midler innen bygg og infrastruktur som vann og avløp, skoler, barnehager og omsorgsboliger.

– Det er gledelig at vi vant begge kontraktene og kan bruke hele bredden av vår tverrfaglige kompetanse. I tillegg gir det et godt grunnlag for videre vekst i dette området, sier Norconsults avdelingsleder på Romerike, Eirik Rismyhr.

Avtalene har begge en varighet på fire år og den potensielle verdien av de to kontraktene kan ligge på i overkant av 40 millioner kroner. Avtalene vil administreres fra Norconsult sitt kontor på Romerike. Oppdragene vil primært håndteres av lokale rådgivere fra Romerike, med god støtte fra hovedkontoret i Sandvika og Region Innlandet.