Fra venstre Dag Laugås fra Drammen kommune, Arne Christian Vangdal fra Breivoll Technologies, Anette Kveldsvik Desjardins fra Asplan Viak, Jonny Ødegård og Tom Baade-Mathiesen fra Norconsult og Hermann Helnes fra SINTEF. Foto: Norconsult.

Norconsult vertskap for møte om digital VA-forvaltning

En nasjonal dugnad er i gang for å løse de store utfordringene med gamle vann og avløpssystemer. Digital VA-forvaltning (DiVA) er et FoU-prosjekt som skal lage et digitalt verktøy for planlegging av strategisk og ressurseffektiv sanering av ledningsnett.

DiVA er det største FoU-prosjektet for vann og avløp i Norge på mange år. Prosjektet startet i 2012 og er nå inne i en avsluttende fase, blant annet med oppstart av pilotprosjekter i flere kommuner. DIVA-guiden og medfølgende verktøykasse forventes å være klar i 2017.

Norconsult, SINTEF, Asplan Viak, NTNU, Norsk Vann, Breivoll Technologies, Rosim, Drammen kommune, Oslo kommune (VAV), Vestfold interkommunale vannverk, og en rekke kommuner og produsenter har gått sammen om å etablere prosjektet. Budsjettet er på vel 12 millioner kroner og det finansieres av medlemmene og midler fra Forskningsrådet.

Med Klima og miljødepartementets nært forestående introduksjon av nye forskrifter for blant annet drikkevann og overløpsvann, den grønne bølgen og RIFs «State of the nation 2015 om VA» ropes det varsku fra flere hold om store utfordringer innenfor en relativt kort tidshorisont for vann og avløpssystemene i mange av landets 428 kommuner.

DiVA introduserer en ny metodikk for infrastrukturforvaltning og kan blant annet benyttes til å lage strategiske (hovedplan), taktiske (saneringsplaner) og operative (årsplan) planer for vann og avløp, for kommuner og VA selskaper. DiVA-metoden vil velge ulike verktøy avhengig av data om tilstand til VA anleggene.

– Guiden er delt inn i tolv hovedområder og gir praktisk veiledning til hvordan problemstillinger innenfor de ulike områdene kan løses. Guiden bruker multikriterieanalyse som involverer økonomiske, sosiale og miljømessige aspekter. Til guiden hører det med en verktøykasse med verktøy for de ulike trinnene i metodikken, sier seksjonsleder VA-prosess, Jonny Ødegård i Norconsult.

Ifølge Ødegård avdekker arbeidet med DiVA store utfordringer knyttet til mangel på dokumentasjon om vann og avløpssystemenes tilstand. DiVA-metodikken er i tillegg til å være løsningsbasert også en metodikk som bidrar til å bygge opp dokumentasjon om VA anlegg.

DiVA-metodikken er basert på 10-15 års forskning i de fremste forskningsmiljøene i Tyskland, Spania og Portugal innenfor VA og er tilpasset norske forhold. DiVA bygger på infrastrukturforvaltnings metodikk fra AWARE-P, CARE-S og CARE-W, utviklet av SINTEF med flere.

  • Hege Njå Bjørkmann

    EVP Communication and brand

  • Kontakt oss