Norconsult videreutvikler ECT-skolen

Siden 2005 har ECT jobbet systematisk for å sikre at nyutdannede elektroingeniører får et best mulig møte med arbeidslivet, gjennom den såkalte ECT-skolen. Norconsult, som nylig kjøpte opp ECT, ser frem til å videreutvikle konseptet.

«Hvordan ønsker du å bli tatt imot når du ankommer din første arbeidsplass etter endt studie?» «Hvordan ønsker du at det første året i ny jobb skal være?» «Hvordan skal du få en rask og trygg utvikling som nyutdannet ingeniør?»

Disse spørsmålene har vært utgangspunkt for utviklingen av ECT-skolen. I 15 år har ECT jobbet kontinuerlig med å utvikle og forbedre konseptet, som sikrer at nyutdannede elektroingeniører får en best mulig start i arbeidslivet. ECT-skolen har vært basert på tett oppfølging, erfaringsbasert læring, sosialt felleskap med andre nyutdannede og systematisk kompetanseutvikling. Dette har ECT sett på som nøkkelen for å sikre trivsel blant nyutdannede. Når ECT nå har blitt en del av Norconsult, tar Norconsult fullt eierskap til ECT-skolen, og åpner for flere muligheter for å videreutvikle konseptet.

Norges største fagmiljø innen elektrotekniske anlegg

– Med oppkjøpet av ECT har Norconsult fått Norges desidert største fagmiljø innen rådgivning og prosjektering av elektrotekniske anlegg, og vi er stadig på jakt etter flere dyktige og engasjerte talenter som kan løfte faget ytterligere, sier direktør for Tekniske systemer i Sandvika, Henning Vellene.

Elektromiljøet i Norconsult jobber med å utvikle det elektriske norske samfunnet ved å planlegge smarte løsninger for bygg, industri, energi, jernbane, t-bane, vei, helsebygg, industri, terminalbygg og lysdesign.