Gjenåpning av bekker er et område hvor landskapsarkitektene vil spille en viktig rolle i å utforme gode løsninger for å møte fremtidens klimaendringer. Foto: Norconsult

Norconsult viktig bidragsyter i stor internasjonal kongress for landskapsarkitekter

I 2019 feirer både Norconsult og Norske landskapsarkitekters forening (NLA) 90 år, samtidig som landskapsarkitektutdanningen på NMBU på Ås feirer 100 år. I tillegg er Oslo europeisk miljøhovedstad i 2019. Så kanskje var det ikke tilfeldig at den internasjonale føderasjonen for landskapsarkitekter (IFLA) la sin årlige kongress til Oslo i år. Forrige gang kongressen ble holdt i Norge var i Bergen i 1990.

Tema for året var «Common ground» og deltakerne så nærmere på urban transformering, grønn mobilitet, sunne og gode landskaper og medvirkning fra lokalsamfunnene.

Klimadugnad

– Vi er veldig inspirerte etter disse dagene. Tema var vår felles jord og grunn og fellesområdene vi skal leve i. Det ligger kanskje i landskapsarkitektenes natur å fokusere på uteområder og det langsiktige perspektivet. Vi jobber med det grønne, vegetasjon, og det har en lang tidshorisont. Et tre kan bruke mer enn hundre år å bli «ferdig», og er sånn sett et tidsvitne i historien. Vi jobber med å redusere klimaavtrykket og utforme bærekraftige samfunn i samklang med naturens prosesser, sier Hilda Øfsthus, avdelingsleder landskapsarkitektur i Norconsult.

Norconsult deltok med 60 landskapskapsarkitekter og var et av selskapene med flest norske deltakere.

– Norconsult har vært samarbeidspartner til kongressen og vi har bidratt både med utvikling av det faglige programmet og foredrag. Det har vært en stor dugnad, vi har støttet både finansielt og med arbeidsinnsats sier Øfsthus.

Miljø for å tenke langsiktig

– Det er spennende å se hvordan oppmerksomheten rundt landskapsarkitektur har økt betraktelig. For 90 år siden var kanskje landskapsarkitektur noe for de privilegerte, men det har endret seg. Nå lager vi anlegg for alle og jobber med tiltak som er nødvendig for å sikre gode uteområder, men også tiltak for å hindre klimakrise. Der kan landskapsarkitektur spille en rolle, sier Øfsthus.

Et eksempel på hvordan landskapsarkitekter jobber med klimaendringene er tiltak som kan fordrøye overvann og hindre flom i byer. I Norconsult samarbeider landskapsarkitektene blant annet med vann- og avløpingeniørene. Det handler om å åpne bekker og å lage forsenkinger i terrenget i og utenfor byer for å forsinke vannet slik at det ikke skaper flomproblemer lenger ned i byen.

– Tidligere gravde man ned bekkene i rør, men med økte vannmengder har dette blitt utfordrende. Nå jobber vi med flere bekkeåpningsprosjekter. Åpne bekker gir mer robuste løsninger for fremtiden. Det er bra for både den tekniske overvannshåndteringen og for biodiversiteten i et område. I tillegg gir det positive opplevelser for folk som bor i byen, sier Øfsthus.

Miljøet for landskapsarkitektur i Norconsult har vokst raskt de seneste årene.

– Vi har aldri vært så mange før. Nå er vi over 100 landskapsarkitekter i Norconsult, spredt over hele Norden. For noen få år siden var vi bare halvparten. Det å jobbe tverrfaglig er veldig naturlig for landskapsarkitekter, og vi tar ansvar for helheten i uterommet for å sikre varig landskapsarkitektur, sier Øfsthus.

  • Hege Njå Bjørkmann

    EVP Communication and brand

  • Kontakt oss