Dekan på Fakultet for teknologi, kunst og design, OsloMet, Carl Christian Thodesen (t.v.) og konserndirektør for Norconsults hovedkontor, Bård Hernes, i forbindelse med signering av avtalen. (Foto: OsloMet)

Norconsult vil styrke byggingeniørfagene ved OsloMet

Norconsult har signert en samarbeidsavtale med OsloMet for å styrke undervisning, forskning og innovasjon i bygg- og energiteknikk ved storbyuniversitetet.

Avtalen gjelder bistand til faglig kompetansebygging ved Fakultet for teknologi, kunst og design (TKD).

Kompetanseutvikling i tett samarbeid med næringslivet

Samarbeidet med Norconsult vil tilrettelegge for utveksling av kunnskap og praksis, som forbereder neste generasjon sivilingeniørstudenter på overgangen til arbeidslivet.

– Tett samarbeid med næringslivet og byggenæringen er viktig for oss, og gir studentene en bedre forståelse av bransjen og problemstillinger de skal jobbe med i fremtiden, sier dekan Carl Christian Thodesen ved OsloMet.

– Bærekraftige, digitale løsninger som også tar hensyn til klimaendringer og økonomi, blir stadig viktigere fremover. Her er Norconsult en sterk kunnskapsaktør, med kompetanse og erfaring som vil være svært nyttig for våre studenter.

Utdannes til relevant kompetanse

Veiledning til bachelor- og masteroppgaver blir en viktig del av samarbeidet, og i første omgang er det masterstudenter i konstruksjonsteknikk som vil nyte godt av samarbeidet med forelesere og veiledere fra Norconsult.

På sikt er hensikten å samarbeide om en studiespesialisering i vann- og avløpsteknikk på bachelornivå, og om undervisning i informasjonssystemet ISY, utviklet av Norconsult Informasjonssystemer.

– Norconsult ansetter årlig mer enn 100 nyutdannede ingeniører og arkitekter. Derfor er det viktig at studentene opparbeider seg en kompetanse som er etterspurt i bransjen, sier Bård Hernes, konserndirektør for Norconsults hovedkontor.

– Gjennom samarbeidet med OsloMet kan vi være med og påvirke den faglige innretningen, og bidra med å belyse hvordan arbeidshverdagen til studentene vil være etter endt utdannelse. Vi ser frem til å videreutvikle samarbeidet med utgangspunkt i denne samarbeidsavtalen.

Smarte byer

Med en sterk urbaniseringstrend blir kunnskap om bærekraftige, smarte byer og mobilitet stadig mer relevant. OsloMet og Norconsult vil se på mulighetene for et forskningsbasert samarbeid om en pilot innen smarte byer. Med OsloMets lokaler sentralt i Oslo og Norconsults kontor i Telegrafen i Kongens gate, ligger alt til rette for et sterkt faglig samarbeid der byen kan brukes som lab.


Mangfold viktig for suksess

Norconsult har fire pilarer for samfunnsansvar, hvor likestilling og mangfold er en av dem. Derfor er selskapet svært positive til OsloMet sin Kompletterende ingeniør- og teknologiutdanning, som hjelper flyktninger med overgangen til norsk arbeidsliv. Her ønsker Norconsult å bidra ved å skaffe praksisplasser til studenter på denne utdanningen.

– Mangfold er viktig for å lykkes i prosjekter, vi trenger fagpersoner med ulik bakgrunn for å tenke helhetlig og sikre at vi stadig utfordrer oss selv og våre løsninger, avslutter Hernes.