Professor Vikas Thakur ble tildelt Norconsultprisen 2018 under BM-dagen på NTNU 6. november. Konserndirektør Janicke Garmann i Norconsult overrakte prisen. Foto: Norconsult

Norconsultprisen 2018 til Vikas Thakur

Norconsultprisen deles ut til beste foreleser på Bygg- og miljøteknikk ved NTNU. I år gikk prisen til professor Vikas Thakur. Konserndirektør Janicke Poulsen Garmann fra Norconsult delte ut prisen under BM-dagen 6. november.

Også i år har det vært stor interesse for Norconsultprisen. Det kom inn 18 nominasjoner på til sammen 10 forelesere.

En fantastisk inspirerende foreleser

Prisvinner Vikas Thakur fikk svært mange nominasjoner både i 2017 og i år. I nominasjonstekstene trekkes følgende begrunnelser frem:

  • Kandidaten har høy kunnskap og kompetanse, og har vist et meget stort engasjement både for fagene sine og studentene.
  • Han er en fantastisk inspirerende foreleser. Forelesningene er alltid tilpasset studentenes nivå og Thakur klarer å skape engasjement blant studentene under forelesningene. Dette får han til ved å gi ut læringsoppgaver som skal løses i forelesning, før han deretter går gjennom i plenum. Alle som kommer med spørsmål eller innspill belønnes (med sjokolade), noe som også bidrar til et positivt klassemiljø.
  • Kandidaten bryr seg om studentene. Han møter personlig opp i øvingstimene, bruker masse energi på studentene og legger ned stor innsats for å utvikle fagene på best mulig måte.

Skal stimulere til høy pedagogisk kvalitet på undervisningen

Norconsultprisen ble opprettet i 2011, og skal stimulere til høy pedagogisk kvalitet på undervisningen ved studieprogrammet Bygg- og miljøteknikk. Prisen har også til hensikt å bidra til økt rekruttering til fagområdet.

Jury for prisen er Studieprogramleder Bygg- og miljøteknikk, Tore Hoven, kanzler i linjeforeningen H.M. Aarhønen, Maren Johanne Mood og konserndirektør i Norconsult, Per Kristian Jacobsen. Dette er det åttende året Norconsultprisen deles ut. Tidligere vinnere av Norconsultprisen er:

2017: Klaartje De Weerdt

2016: Kelly Pitera

2015: Jan Arve Øverli

2014: Alex Klein Paste

2013: Amund Bruland

2012: Steinar Nordal og Leif Lia

2011: Arild Clausen