Professor Odd Sture Hopperstad er tildelt Norconsultprisen 2021. Konserndirektør i Norconsult, Janicke P. Garmann overrakte prisen. (Foto: Norconsult)

Norconsultprisen 2021 til Odd Sture Hopperstad

Norconsultprisen for fremragende pedagogiske evner gikk i år til professor Odd Sture Hopperstad ved Institutt for konstruksjonsteknikk ved NTNU i Trondheim. Prisen tildeles foreleseren med den beste pedagogiske prestasjonen, og har vært delt ut hvert år siden 2011.

Norconsultprisen skal stimulere til høy pedagogisk kvalitet på undervisningen ved Bygg- og miljøteknikk og Institutt for konstruksjonsteknikk ved NTNU.

– De beste studentene søker seg til studiet med de beste læringsarenaene, og prisen skal derfor stimulere forelesere til å være særlig nysgjerrige, fremoverlente og dedikerte i den pedagogiske studiehverdagen, forteller konserndirektør Janicke P. Garmann i Norconsult.

– På denne måten skal prisen både bidra til å øke rekrutteringen til faget, og til å sikre en høy faglig kvalitet blant studentene etter endt studieløp.

Kandidater til Norconsultprisen fremmes av instituttet og studentrepresentanter. Utvelgelsen foretas av en komité som består av konsernsjef i Norconsult, kanzler i studentforeningen H.M. Aarhønen og studieprogramleder for Bygg- og miljøteknikk.

Deles ut på BM-dagen

Prisen deles ut under den årlige BM-dagen (Bygg- og miljøteknikkdagen), på årsmøtet til Næringslivsringen i Trondheim. Konserndirektør Janicke P. Garmann, som også er leder av Næringslivsringen, annonserte vinneren under møtet og leste opp juryens begrunnelse.

– Det var svært mange gode kandidater til årets pris; hele 20 ulike forelesere ble nominert. Odd Sture Hopperstad var allikevel en soleklar vinner, og mottok nesten dobbelt så mange nominasjoner som kandidaten etter ham, forteller Garmann.

Juryens begrunnelse:

“Studentene er meget imponert over hvordan vinneren har etablert et helt nytt kompendium for faget. Vinneren har laget et stort antall nye øvingsoppgaver med meget gode forklaringer av nyttig stoff. Øvingsoppgavene inneholder hint, og eksempler på vinnerens egne erfaringer med faget, dette har gjort at et meget krevende fag ble forståelig, selv under semester med hjemmeundervisning. Under digitale forelesninger sørget vinneren alltid for at livestreamen fungerte og at spørsmål ble besvart underveis. Forelesningene ble levert meget strukturert, og med stort engasjement og aktive diskusjoner, fremragende pedagogiske ferdigheter og aktiv avsjekk på om studentene hadde forstått stoffet. Samarbeidet med professor og vitenskapelig assistent i dette emnet trekkes også frem som utrolig bra. Alt i alt har vinneren evnet å formidle veldig avansert og teoretisk kunnskap på en givende og forståelig måte. Vi gratulerer Odd Sturle Hopperstad med Norconsultprisen 2021.”

TIDLIGERE VINNERE AV NORCONSULTPRISEN ER:

2020: Marthin Landgraff

2019: Pål Drevland Jakobsen

2018: Vikas Thakur

2017: Klaartje De Weerdt

2016: Kelly Pitera

2015: Jan Arve Øverli

2014: Alex Klein Paste

2013: Amund Bruland

2012: Steinar Nordal og Leif Lia

2011: Arild Clausen