Norconsults Tom Baade-Mathiesen holdt foredrag på NTNU om verdien av en doktorgrad.

Norconsults Baade-Mathiesen hovedinnleder på NTNU-konferanse

Denne uken var Tom Baade-Mathiesen, divisjonsdirektør for Norconsults Vann- og avløpsdivisjon, hovedinnleder på NTNU-konferansen «The added value of a PhD – for all sectors of working life». Foredraget hans handlet om verdien av en doktorgrad, og i salen satt rundt 300 publikummere.

Formålet med konferansen var å gi NTNU-doktorgradsstudenter økt bevissthet om merverdien av en doktorgrad i alle sektorer av arbeidslivet, og å bidra til å utvikle strategier som øker bruken av doktorgradskompetanse i næringslivet, både i små og mellomstore bedrifter samt i offentlig sektor. Publikummet besto av både doktorgradsstudenter, representanter fra næringslivet og personer med ferdige doktorgrader.

Doktorgrad kan gi felles kompetanseutvikling og innovasjon

Baade-Mathiesen snakket blant annet om hvordan økt satsning på doktorgrader kan bidra til felles kompetanseutvikling og innovasjon i ulike bransjer, og om hvordan doktorgradskompetanse kan bidra til å løse felles samfunnsutfordringer i fremtiden. Han var svært positiv til arrangementet.

– Det var utrolig gøy å kjenne på stemningen blant de 300 i salen. Disse flotte unge menneskene skal sikre Norges fremtid med sin nysgjerrighet, pågangsmot, evne til å gå i dybden av komplekse problemstillinger og ved at de synes at kunnskap og utforskning er gøy. Hver og en av dem kommer til å bidra med sin unike kompetanse inn i utviklingen av morgendagens samfunn, sa Tom Baade-Mathiesen.

30 medarbeidere med doktorgrad i Norconsult

Som en kompetansebedrift, og Norges største rådgivende ingeniørselskap, er forvaltning og utvikling av medarbeidernes individuelle kompetanse og den samlede kompetansebasen essensielt for Norconsults virksomhet. Totalt i Norconsult er det 30 medarbeidere som har ferdig doktorgrad, og flere som er i ferd med å fullføre graden.