Norconsults «Bærekraftsuken 2021» ble en stor suksess

Forrige uke gjennomførte Norconsult den første eksternt tilgjengelige Bærekraftsuken, med 12 webinarer som handlet om bærekraft innen samferdselssektoren. Med inntil tre webinarer daglig, har det vært nok for publikum å velge i, og responsen har vært overveldende.

Totalt fikk Norconsult mer enn 3 300 påmeldinger til Bærekraftsuken, og flere hundre har fulgt webinarene live. I tillegg ligger foredragene tilgjengelig på norconsult.no, der mer enn 600 personer så langt har valgt å se webinarene i opptak.

– Gjennom 12 åpne webinarer i løpet av uken, har foredragsholdere fra Norconsult og samarbeidspartnere drevet aktiv kunnskapsdeling innenfor områder som utslippsfri transport og byggeplasser, naturmangfold, klimabudsjett og grønn mobilitet, for bare å nevne noe. Det digitale formatet har fungert veldig godt, og vi har sett stort engasjement i diskusjonene på slutten av hvert foredrag. Det har vært veldig gøy å følge med på. Forhåpentligvis er dette et tegn på at bærekraftige løsninger er noe det blir stadig større etterspørsel etter i prosjektene fremover, sier Sigurd Rugsland, direktør for Samferdsel i Norconsult.

Det mest populære arrangementet i løpet av uken var fredagens «Hvordan utvikle prosjektene i en mer bærekraftig retning?», som var et panel med deltagere fra Norconsult, Nye Veier, AF Gruppen og Bane NOR. Panelet ble ledet av forskningssjef i SINTEF, Berit Laanke. Totalt 400 hadde meldt seg på, og mer enn 250 deltagere fulgte webinaret live.

Enormt engasjement i markedet

– Dette har vært en veldig spennende uke, med mange interessante foredrag gjennom hele uken. Jeg har ikke klart å følge alle sammen live, men heldigvis finnes de alle i opptak. Selv om det er på video, fungerer mange av dem også fint med bare lyd. Jeg har gått kveldstur flere ganger denne uken og hørt på bærekraftsforedrag samtidig. En stor takk til alle interne og eksterne foredragsholdere, og ikke minst alle deltagerne. Det har vært mulig å stille spørsmål til foredragsholderne, og vi har hatt mye god dialog underveis. Dette viser at det er stor interesse og enormt engasjement rundt disse spørsmålene i markedet, sier Janicke Garmann, konserndirektør for bærekraft og staber i Norconsult

I årets Bærekraftsuke har fokuset vært på samferdsel og infrastruktur, og med den store interessen det har vært for webinarene, kan Garmann trygt love at det også blir en Bærekraftsuke i 2022.

– Tema og format er ikke endelig satt for Bærekraftsuken 2022, men vi har et håp om at vi neste år skal kunne samles fysisk. Fordelen med det digitale formatet er at det har vært enkelt for deltagere og foredragsholdere fra hele landet å delta. Med relativt korte sesjoner har det vært en smal sak å «droppe inn» og se et foredrag i lunsjen eller til morgenkaffen. Til neste år regner jeg med at det blir en kombinasjon av fysiske og digitale foredrag, sier Garmann.

Lenke til programmet der alle webinarene kan ses i opptak: https://www.norconsult.no/barekraftsuken-2021/program/