Cecilia Jahr er leder for Norconsults innovasjonsavdeling.

Norconsults Cecilia Jahr med foredrag på Women in Construction Europe

Cecilia Jahr, leder for Norconsults innovasjonsavdeling, skal holde foredrag om innovasjon på den europeiske konferansen “Women in Construction Europe”. Konferansen går av stabelen i Amsterdam 5. og 6. desember.

"The Trolls of Innovation – And the Swords We Use to Fight Them"

Cecilia jobber til daglig med å designe og lede innovasjonsprosesser, medvirkningsprosesser, strategiprosesser og andre involverende prosesser i Norconsults oppdrag. I tillegg formidler hun kompetanse om innovasjon og prosessledelse til kollegaer og kunder gjennom kurs og praktisk veiledning.

Tittelen på foredraget hun skal holde på Women in Construction Europe er “The Trolls of Innovation – And the Swords We Use to Fight Them”. Foredraget gir en ny innfallsvinkel til arbeidet med innovasjon, gjennom at Cecilia presenterer tre av “trollene” hun møter i egen arbeidshverdag. Troll som gjerne er særlig fremtredende i bygg- og anleggsnæringen, og som gjør innovasjonsarbeidet utfordrende. Hun vil trekke på egne erfaringer fra 20 år som prosessleder når hun beskriver disse trollene, og hun vil gi publikum innsikt i noen våpen som kan brukes for å nedkjempe dem.

Leder for innovasjonsavdelingen @ Norconsult AS

Cecilia Jahr er leder for Norconsults innovasjonsavdeling. Avdelingens hovedformål er å designe og fasilitere arbeidsprosesser som bidrar til kreativitet og innovasjon i selskapets prosjekter, og til stor glede for Norconsults kunder.

Cecilia har en master i Internasjonal statsvitenskap, er prosjektleder med Prince2-sertifisering og har 20 års erfaring med innovasjonsprosesser, organisasjonsutvikling og rådgivning for en rekke store virksomheter i Norden.

Mer informasjon:
https://www.women-in-construction-europe.com/