Visualisering av jetavkast, her fra Skatteetatens lokaler på Helsfyr i Oslo. (Illustrasjon: Norconsult)

Norconsults forskning sikrer bedre inneklima i miljøbygg

Norconsult påviste at BREEAM-krav til ventilasjon ga dårligere inneklima enn ved bruk av tradisjonelle, norske ventilasjonsløsninger. Funnene har ført til en endring i BREEAM-regelverket.

Det internasjonale miljøsertifiseringsverktøyet for bygg, BREEAM, skal bidra til mer bærekraftige bygg, og en rekke krav må innfris for at et bygg skal oppnå sertifisering. Kravene har sitt utspring i et britisk regelverk, men med en norsk tilpasning (BREEAM NOR).

Utfordret etablerte krav til inneklima  
Norconsults CFD-gruppe (Computational Fluid Dynamics), som jobber med strømningsteknikk og simulering, erfarte at ikke alle BREEAM NOR-krav med britisk opphav traff like godt når det gjaldt måten prosjektere og bygge på i Norge. Derfor valgte de å utfordre det etablerte BREEAM NOR-regelverket for innendørs luftkvalitet og bygningsventilasjon. Som et resultat har Norconsult fått inn sin formulering i det nye BREEAM NOR-regelverket som ble lansert i høst.

Gammel luft ble dratt inn igjen i bygget

De etablerte BREEAM NOR-kravene «Hea 8» har operert med den såkalte 10-metersregelen, som sier at det skal være minst ti meters avstand mellom plassering av luftinntak og luftavkast (der brukt ventilasjonsluft slippes ut). Etter å ha gjennomført fire casestudier kunne Norconsult påvise at 10-metersregelen ikke sikret det beste innemiljøet. Et rent avstandskrav hindrer ikke at en del av den brukte ventilasjonsluften blir dratt inn igjen i bygget.

– Vi så at de britiske ventilasjonskravene i BREEAM ikke ga optimale løsninger. Etter å ha gjennomført fire casestudier, konkluderte vi med at en løsning for jetavkast, der utløp fra ventilasjonsanlegget blåses oppover fra taket, sikrer langt bedre inneklima enn 10-metersregelen, sier Bård Venås, fagansvarlig for CFD og strømningsteknikk i Norconsult, som ledet forskningsprosjektet.

Casestudiene ble gjennomført på Asker Panorama, Statoil Fornebu, Skatteetaten på Helsfyr og Eiganes skole, og fikk støtte av VVS-foreningen. Løsningen med jetavkast har enkle designkrav og en tydelig minimumsgrense for lufthastighet ut fra avkastet.

– Sammenlignet med dagens BREEAM-krav viste vår forskning at jetavkast fører til at hele ti ganger mindre utslippsluft trekkes inn igjen i bygget. I tillegg er sannsynligheten for kortslutning av ventilasjonssystemet redusert til et minimum, uavhengig av forhold som byggets form og vindforhold på stedet. Det gir et langt mer forutsigbart og stabilt godt inneklima, forteller Venås.

Pre-akseptert løsning

Forskningsfunnene munnet ut i en rapport som Norconsult overleverte Norwegian Green Building Council (NGBC), eier av BREEAM NOR. Norconsult anbefalte å innføre en ny, preakseptert løsning for jetavkast i BREEAM NOR-regelverket. I høst kom den positive tilbakemeldingen fra NGBC om at anbefalingen skal følges.

–10-metersregelen er ikke fjernet, men vi har fått inn vår formulering, med jetavkast, som en mulig måte å dokumentere på. Vi er svært glade for at NGBC har valgt å ta denne formuleringen inn i den nyeste BREEAM NOR-manualen, avslutter Venås.

**

Vil du vite mer?

Last ned og les hele Norconsults rapport her.

  • Hege Njå Bjørkmann

    EVP Communication and brand

  • Kontakt oss